استاندار سیستان و بلوچستان:

نجات هامون همکاری فرا منطقه ای می خواهد

2 اوت 2015 - 09:00 dsfr.ir/957ca

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نجات هامون از خشکسالی یک قضیه فرامنطقه ای است و همکاری ملی و بین المللی می خواهد گفت: تالاب هامون اهمیت زیادی برای دو کشور ایران و افغانستان دارد.

علی اوسط هاشمی در کارگروه آب استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سطح ملی و استانی کارگروه های مختلفی برای نجات هامون گرفته شده و محیط زیست کشور و دستگاه دیپلماسی بصورت جدی پیگیر این قضیه هستند.

وی همچنین از رایزنی های مناسب ایران با کشور افغانستان در خصوص پیگیری حق آبه تالاب هامون نیز خبر داد و گفت: سفرهای منطقه ای به کشور افغانستان در این رابطه همچنان ادامه دارد.

هاشمی گفت: در همین راستا و به منظور نجات هامون اختصاص حق آبه به میزان 600 میلیون متر مکعب در سال در راستای احیای هامون کوچک در فازهای مختلف با پهنه های 700 و 300 هکتار و همچنین بازگشایی برخی از انهار و لایروبی آنها در سطح بین المللی، منطقه ای و استانی مورد تاکید و در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید فراوان و مجدد در خصوص اهمیت احیای تالاب هامون گفت: رویکرد کنونی در بحث احیای تالاب هامون ایجاد شرایط زیست مناسب است که منتج به ماندگاری مردم شود. امروز در شرایطی هستیم که ناهماهنگی و ناسازگاری در خصوص احیای هامون جایی ندارد و هم افزایی دستگاه های اجرایی به لحاظ علمی و هم مدیریتی و مالی الزامی است و هیچ دستگاهی جدای از رویکرد واحد نباید کار کند و مانند حلقه های یک زنجیره باید در هم تنیده و منسجم باشند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « مانا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1