بازدید معاون گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی

28 آوریل 2015 - 05:50 dsfr.ir/we6yp

بازدید سرزده معاون گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی با تشویق فعالان حرفه‌ای این دفاتر و تذکر و اخطار به متخلف‌ها همراه بود.

مرتضی رحمانی موحد، در بازدید خود از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، چند مورد شکایت مسافران را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار داد. در بازدید رحمانی موحد که با همراهی معاون گردشگری استان تهران انجام شد، نحوه عملکرد چند دفتر خدمات مسافرتی در نقاط مختلف تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و موارد تخلف دفاتر به مدیران عامل این اماکن تذکر داده شد.

به‌ دلیل حجم موارد تخلف در یکی از دفاتر خدمات مسافرتی، اعم از عدم حضور مدیرعامل و مدیر فنی دفتر، نبود مجوز برگزاری تورهای اروپایی و ... پرونده این دفتر در کمیسیون فنی استان تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1