24 نوامبر 2020 - 04:29

سردرگمی توریسم دریایی در شمال

29 می 2018 - 15:00 dsfr.ir/k42g2

سردرگمی توریسم دریایی در شمال
eravel.com
توریسم دریایی

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، رعایت حریم ساخت و ساز یکی از مشکلات اصلی در حریم دریا است و با توجه به اینکه بر اساس قانون سال ۴۲ حریم دریا ۶۰ متر قرار داده شده، اما با وجود پیشروی دریا هنوز این قانون اصلاح نشده و به این ترتیب، بسیاری از شهرک ها و نهادها مجوزهای خود را گرفته اند.

مهدی رمضان زاده با بیان این مطلب افزود: «متاسفانه هیچ برنامه استراتژیکی برای مدیریت گردشگری دریا در مازندران وجود ندارد.»

رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با یادآوری اینکه گردشگری دریایی در ساحل و دریا قابل انجام است، تصریح کرد: هنوز هیچ اقدامی در این خصوص حتی در دریا هم انجام نشده است.

کشورهای اطراف دریای خزر با برخورداری از تنوع جاذبه های دریایی، میراث، جاذبه های طبیعی، گردشگری سلامت، چشمه های آب گرم و حمل و نقل دریایی وضعیت بسیار مطلوبی دارند اما از این امکانات در مازندران و حتی در ایران به خوبی استفاده نشده است.

رمضان زاده ادامه داد: عدم ارائه برنامه مصوب و موفق نشدن مازندران در نوشتن طرح جامع گردشگری موجب شد تا یک سردرگمی برای اولویت بندی توجه به جاذبه های گردشگری در این استان به وجود آید.

 رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با جدی دانستن آلودگی دریاها، یادآور شد: در بحث سواحل، آلودگی ها به دو بخش آلودگی فاضلاب های خانگی و صنعتی و همچنین انباشت زباله تقسیم می شود که این موارد می تواند در آلوده شدن دریاها، وفادار ماندن گردشگران و بازگشت آنها تاثیر مستقیمی داشته باشد.

آلودگی آب ها می تواند در سلامت موجودات دریایی و انباشت زباله و آلودگی بصری در زمینه گردشگری تاثیرگذار باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه برخی از آلودگی ها توسط گردشگران در سواحل به وجود می آید، خواستار آن شد که با مدیریت صحیح از آلودگی محیط زیستی که توسط گردشگران در دریاها به وجود می آید، جلوگیری شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1