30 سپتامبر 2023 - 01:29

مجموعه کتاب دایره المعارف دست بافته داری استان کرمان منتشر شد

27 می 2018 - 13:00 dsfr.ir/2k3fn

کتاب دایره المعارف دست بافته داری

مجموعه کتاب دایره المعارف دست بافته داری استان کرمان توسط انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در سه جلد منتشر شد.

مجموعه کتاب دایره المعارف دست بافته داری استان کرمان تالیف و تصنیف عقیل سیستانی است، در این کتابها به دستبافته های عشایری و روستایی مناطق بافت، رابر و ارزئیه پرداخته شده و در سه فصل به ترتیب توضیحاتی درباره «منطقه بافت، منطقه رابر و منطقه ارزوئیه» ارائه شده است.

دستبافته عشایری و روستایی منطقه سیرجان یکی دیگر از موضوعات این کتاب ها است که در دو فصل به «آشنایی با منطقه سیرجان و ایلات و طوایف بافنده آن» ، «دستبافته عشایری و روستایی منطقه سیرجان» اختصاص دارد.

سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در بخش سخن ناشر این مجموعه با اشاره به مانا و پایدار بودن فرهنگ ایرانی، به سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و هویت ملی این فرهنگ اشاره کرده و تصریح می کند: این ویژگی ها به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی کمک کرده و در نتیجه آشنایی با فرهنگ گسترده سرزمین مان تنها راه شناخت هویت ماست که عزت ملی به همراه دارد و عزت ملی، جامعه را از گسیختگی فرهنگی باز می دارد و انسجام و قدرت به آن می بخشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1