18 اکتبر 2019 - 10:44

سفر گردشگران جمهوری آذربایجان به ایران افزایش یافت

26 می 2018 - 17:00 dsfr.ir/ae3uo

سفر گردشگران جمهوری آذربایجان به ایران افزایش یافت
irna.ir
جاذبه های گردشگری ایران

سفر گردشگران جمهوری آذربایجان به ایران در چهار ماه نخست سال جاری میلادی ،در مقایسه با مدت زمان مشابه سال پیش 11.6 درصد افزایش یافته است.

در چهار ماه نخست امسال، سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی در مقایسه با یک سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته و به یک میلیون و 289 هزار نفر رسیده است.

در مدت یاد شده، 31.3 درصد از شهروندان جمهور ی آذربایجان به گرجستان، 27.7 درصد به ایران، 21.9 درصد به روسیه، 12.2 درصد به ترکیه، 1.7 درصد به اوکراین، 1.4 درصد به امارات متحده عربی و 3.8 درصد نیز به دیگر کشورها سفر کرده اند.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی مسافرت شهروندان جمهوری آذربایجان به ترکیه 16.1 درصد ، به گرجستان 3.6 درصد و به روسیه 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

در چهار ماه نخست سال جاری میلادی 847.6 هزار نفر از 182 کشور خارجی به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل 13.4 درصد بیشتر است.

در سال جاری میلادی 28.3 درصد سفر شهروندان خارجی به جمهوری آذربایجان از روسیه، 21.9 درصد از گرجستان، 13.4 درصد از ایران، 11.3 درصد از ترکیه ، 4.6 درصد از امارات متحده عربی، 2 درصد از اوکراین، 1.9 درصد از عراق و 16.5 درصد از کشورهای دیگر بوده است.

این در حالی است که در چهار ماه سال جاری سفرهای شهروندان ایرانی به جمهوری آذربایجان در مقایسه با یک سال قبل 5.4 درصد کاهش یافته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1