16 ژانویه 2021 - 03:14

آگهی های فروش نسخ خطی عملی مجرمانه است

26 می 2018 - 09:00 dsfr.ir/su39l

آگهی های فروش نسخ خطی عملی مجرمانه است
donya-e-eqtesad.com
فروش نسخ خطی

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با اشاره به انتشار مطلبی با عنوان «حراج نسخ خطی»، ضمن قدردانی از دوستداران میراث فرهنگی و اهالی رسانه در انتقال سیاست های راهبردی یگان حفاظت و سازمان میراث فرهنگی گفت: «آگاهی بخشی به جامعه در راستای همگانی ساختن حفاظت از میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت های اجتماعی در امر حفاظت ار اهدافی به شماری می آید که با همکاری اصحاب رسانه خوشبختانه محقق شده است.»

سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت الهی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، در خصوص حراج نسخ خطی گفت: «یک منطق حقوقی با این مضمون وجود دارد، کسی که ادعایی می کند باید شاهد بیاورد و ثابت کند. در خبر منتشرشده به آگهی هایی در فضای مجازی اشاره شده که نسخ خطی با مشخصات، ارقام و مبالغ معین به فروش می رسد، در وهله اول انتشار چنین آگهی هایی وصف مجرمانه داشته و قابل تعقیب است.»

سردار رحمت اللهی اضافه کرد: «انگیزه این اشخاص تطمیع افراد ساده اندیش، طمع کار و مصداق جرم کلاه برداری است. چطور می توان به صرف این که آگهی هایی منتشر می شود این موضوع را قطعی تلقی کرد. ما این گونه موضوعات را از طریق شکایت در مراجع قضایی پیگیری می کنیم.»

او افزود: «200 سایت غیرقانونی تبلیغ آثار فرهنگی تاریخی که اقداماتشان مصداق ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی بوده است شناسایی شدند و از این تعداد 116 سایت فیلتر شدند، و در موارد مشابه پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح است.»

افرادی که چنین اخباری را منتشر می کند و ادعا دارند که مواریث فرهنگی تاریخی تاراج می شود یا باید مستنداتی دال بر سرقت کتب و نسخ خطی از اماکن تحت پوشش حفاظتی داشته باشند که چنین موضوعی به هیچ عنوان واقعیت نداشته چراکه اموال تاریخی با بهترین شیوه های امنیتی و حفاظتی، نگهداری می شود و حتی یک پرونده مربوط به سرقت آثار در حال حاضر در کشور وجود ندارد، در فرض بعدی باید افرادی قصد خروج این اموال تاریخی و نسخ خطی را به صورت غیرقانونی داشته باشند که توسط نیروی انتظامی دستگیر و در صورت چنین مواردی علی الاصول در رسیدگی به پرونده ها، مراجع قضایی نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را درخواست می کنند که تاکنون چنین پرونده هایی مطرح نبوده است.

این که برابر اظهارنظر برخی از کارشناسان محترم در خبر مورداشاره چنین اقداماتی پیش از انقلاب و یا پس از انقلاب به وقوع پیوسته را نفی نمی کنم ولی این که در حال حاضر این امر به عنوان اقدامی شایع وجود داشته باشد به صورت منطقی قابل پذیرش نیست و در صورت وجود مستنداتی در این خصوص یگان حفاظت آمادگی پیگیری این گونه جرائم را از طریق اینترپل (پلیس بین الملل) دارد.

فرمانده یگان حفاظت در پایان افزود: «آگهی هایی که توسط برخی افراد برای فروش و تبلیغ آثار تاریخی منتشر می شود، به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداشته، عمل آن ها مجرمانه و انگیزه این افراد بی تردید کلاه برداری است.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1