24 نوامبر 2020 - 18:54

سمینار آموزشی گردشگری الکترونیک درکرمانشاه برگزار شد

24 می 2018 - 09:00 dsfr.ir/ho8e2

سمینار آموزشی گردشگری الکترونیک

سمینار آموزشی گردشگری الکترونیک با حضور فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری استان کرمانشاه روز سه شنبه 1 خرداد برگزار شد.

جلیل بالایی مدیرکل میراث فرهنگی این استان، در خصوص برگزاری این سمینار آموزشی با اشاره به اهمیت گردشگری الکترونیک و نقش آن در رونق صنعت گردشگری اظهار داشت: گردشگری الکترونیک در واقع تلفیقی از صنعت گردشگری و فناوری های الکترونیکی است.

در گردشگری الکترونیک بازدید از آثار تاریخی، بناهای قدیمی، صنایع دستی، جاذبه های طبیعی و نیز موزه های مقصد گردشگری در کمترین زمان و هزینه و بدون طی مسافت انجام می گیرد.

همچنین گردشگران با استفاده از خدمات گردشگری الکترونیک می توانند پیش از عزیمت به مقصد دلخواه خود، اطلاعات کلی درخصوص وضعیت جغرافیایی، آب و هوا، نوع راه های ارتباطی، مهمترین جاذبه های تاریخی و گردشگری و نوع سرویس هایی که در آنجا به گردشگران ارائه می شود را کسب کنند.

او در ادامه بر لزوم آموزش گردشگری الکترونیک به مردم نیز تأکید کرد و گفت: «گردشگری الکترونیک در ایران و به تبع در استان کرمانشاه امری نوپا است، لذا باید تلاش کنیم تا با آموزش بخش خصوصی دخیل در صنعت گردشگری و نیز مردم آن را جا بیندازیم.»

بالایی در ادامه گفت: «سمینار آموزشی گردشگری الکترونیک، امروز با حضور 100 نفر از مدیران و کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی، راهنمایان جهانگردی، مدیران و کارکنان بازاریابی تاسیسات گردشگری، فعالین و دانشجویان گردشگری در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه برگزار شد. »

او بررسی الگوهای موفق گردشگری الکترونیکی در دنیا، گردشگری الکترونیکی و جهانی شدن، شبکه های اجتماعی و گردشگری الکترونیکی، فناوری های نوین و گردشگری الکترونیک، بازاریابی الکترونیکی گردشگری و بازاریابی گردشگری مبتنی بر رسانه های دیجیتال را از محورهای برگزاری این سمینار عنوان کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1