تهیه برنامه حفاظت تالاب گندمان آغاز شد

17 می 2018 - 16:30 dsfr.ir/wq831

تالاب گندمان

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: در راستای تهیه برنامه جامع مدیریت تالاب های ایران، تهیه این برنامه برای تالاب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

ابوالفضل آبشت افزود: تمام دست اندرکاران و ذینفعان تالاب گندمان آمادگی خود را برای تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب اعلام و توافق کردند که حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب در قالب این برنامه انجام گیرد.

وی با اشاره به آغاز فرایند تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب گندمان اظهار داشت: رویکرد زیست بومی به عنوان رویکرد جامع نگر با در نظر گرفتن حق برنامه ریزی جوامع محلی و دست اندرکاران منطقه برای منابع محیطی خود از جمله تالاب ها، فرصت حضور، مشارکت و استفاده از تجربه و دانش بومی را برای مدیریت بهینه این منابع فراهم می کند.

آبشت با اشاره به اکوسیستم ارزشمند تالاب گندمان که پتانسیل های ویژه ای در تامین زیستگاه برای تنوع زیستی و منشا خدمات متعددی برای مردم حاشیه اطراف تالاب است، افزود: حفاظت با برنامه از تالاب ها و مشارکت مردم و سایر دستگاه ها در این امر از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است که در حال حاضر برای تعدادی از تالاب های کشور از جمله تالاب گندمان در حال انجام است.

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران ادامه داد: در کارگاه تحلیل ذینفعان تالاب گندمان که با همت اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد دست اندرکاران تالاب گندمان توافق خود را برای تدوین و اجرای برنامه زیست بومی اعلام و گام های آتی تدوین برنامه مذکور را نیز مشخص کردند.
آبشت گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته در آینده نزدیک با برگزاری نشست های متعدد فنی - مشورتی، برنامه نهایی و برای تصویب و اجرا در اختیار مقامات استانی و شهرستانی قرار گیرد.

تالاب گندمان در استان چهار محال و بختیاری و در نزدیکی شهر گندمان از توابع شهرستان بروجن قرار دارد و در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1