5 دسامبر 2020 - 16:06

طرح گردشگری «آشوراده» تایید شد

7 می 2018 - 16:30 dsfr.ir/og3aw

طرح گردشگری «آشوراده» تایید شد
mustseegolestan.com
جزیره آشوراده

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از تایید فنی طرح گردشگری جزیره «آشوراده» خبر داد.

هفته پیش سید مناف هاشمی استاندار گلستان اعلام کرد که مجوز رسمی طرح گردشگری آشوراده بعد از سال ها انتظار صادر شده است و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می شود. در همین زمینه رضا اقتدار معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست توافقی صورت گرفت که بر اساس نتایج مطالعات منطقه میانکاله - که بخشی از آن شامل آشوراده می شود در این منطقه اقداماتی برای ساماندهی گردشگری صورت گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست طبق وظایف، مطالعاتی را برای بررسی ارزش های زیستگاهی میانکاله به منظور زون بندی (منطقه بندی) انجام داده و حتی اخیرا اشکالات موجود در این مطالعه را اصلاح کرده است. حدود یکی دو سال پیش هم استانداری گلستان یک طرح گردشگری برای جزیره آشوراده تهیه و ارائه کرد که ایراداتی بسیاری داشت.

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ایرادات طرح گردشگری استانداری گلستان برای جزیره آشوراده اظهارکرد: این طرح تقریبا همه بخش های جزیره را در برمی گرفت و به اصطلاح همه بخش های آشوراده را لکه گذاری می کرد. طرح هایی برای اجرای گردشگری برای کل جزیره آشوراده در نظر گرفته بودند تا به تدریج به کل جزیره تسلط پیدا کنند.

کارشناسان دفتر زیستگاه ها طی جلسات متعدد این طرح را اصلاح و کل طرح ها را در یک گوشه از جزیره آشوراده تجمیع کردند. این طرح اصلاح شده در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و نظرات دفتر زیستگاه ها و معاونت طبیعی اعمال و در نهایت کلیت فنی طرح گردشگری آشوراده در آنجا تایید شد.

وی در ادامه با بیان اینکه آشوراده جزو اراضی ملی و واگذاری آن ممنوع است، گفت: به همین علت باید مراحل قانونی این موضوع طی شود. واگذاری عرصه میانکاله که آشوراده هم بخشی از آن است ممنوع است. در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز این موضوع اعلام شده و هیچ واگذاری صورت نمی گیرد و تنها امکان بهره برداری در چارچوب ضوابط وجود دارد.

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه امور گردشگری در آشوراده در منطقه ای که ارزش زیستگاهی پایین تری دارد،انجام خواهد شد، اظهار کرد: گردشگری آشوراده در کنار تاسیسات آموزش و پرورش و منطقه ای که محل تردد مردم و مستثنیات آن ها است، انجام می شود. ضمن اینکه طرح های گردشگری در مناطق چهارگانه محیط زیست با طرح های گردشگری خارج از این مناطق متفاوت است. در این مناطق بیشتر سازه های سازگار با طبیعت مثل مراکز بومی گردی، مرکز توزیع مواد غذایی ارگانیک و محلی، آلاچیق و طرح هایی مشابه این طرح ها مستقر خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1