21 نوامبر 2020 - 23:54

تهیه اطلس میراث طبیعی کشور در دستور کار

6 می 2018 - 12:30 dsfr.ir/8z7vs

تهیه اطلس میراث طبیعی کشور در دستور کار
irantrips.ir
میراث طبیعی کشور

شناخت و معرفی مصادیق میراث طبیعی و تهیه اطلس این میراثِ کشوری، بانک اطلاعاتی رایانه ای و پایگاه میراث طبیعی ایران در شبکه جهانی اینترنت در دستور کارِ گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اعلام شد.

ناصر رضایی، مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هدف از ایجاد این گروه را تحقق اهداف و وظایف پژوهشی پژوهشگاه و ارتقاء سطح علمی طرح های پژوهشی در حوزه میراث طبیعی و هدایت آنها در مسیر متناسب با نیازهای فکری و کارشناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بیان کرد.

او هدف از ایجاد گروه میراث طبیعی در پژوهشگاه میراث فرهنگی را «بهره گیری از فرصت ها و توان علمی- کارشناسی موجود در عرصه ملی و بین المللی به کمک ابزار مطالعه و پژوهش، پشتیبانی فکری (تولید فکر و دانش) بخش اجرائی و اداری سازمان» دانست.

این گروه به منظور انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی و برگزاری سمینارها، همایش ها و نشست های علمی و تخصصی در راستای تحقق اهداف توسعه گردشگری پایدار و کمک به ارتقای فرهنگ و دانش فنی و تخصصی در امور میراث طبیعی فعالیت می کند.

مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، انجام پژوهش های مربوط به موضوع گروه پژوهشی میراث طبیعی در خارج از ایران براساس برنامه های ارائه شده سازمان و روابط و مبادلات فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه که مشترکات فرهنگی یا طبیعی بیشتری با ایران دارند را از وظایف این گروه دانست و افزود: شناخت و معرفی مصادیق میراث طبیعی کشور، تهیه اطلس میراث طبیعی کشور، بانک اطلاعاتی رایانه ای و پایگاه میراث طبیعی ایران در شبکه جهانی اینترنت از برنامه های این گروه در سال جاری است.

رضائی، همکاری و هماهنگی با پژوهشکده ها و دیگر گروه های مستقل پژوهشی در راستای تبادل و انتقال دانش و دستاوردهای پژوهشی انجام شده و برنامه ریزی برای پژوهش های آینده و همچنین یافتن داده ها و راهکارهای جدید و ارائه طرح های پژوهشی تلفیقی و درنهایت رسیدن به یک شناخت کلی و جامع از میراث طبیعی کشور را از دیگر امور واگذار شده توسط این گروه برای امسال اعلام کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1