24 نوامبر 2020 - 18:17

معرفی آثار مرتبط با فردوسی در کتابخانه سعدآباد

30 آوریل 2018 - 12:30 dsfr.ir/8y5zr

معرفی آثار مرتبط با فردوسی در کتابخانه سعدآباد
bamilo.com
تندیس فردوسی

25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی، شاعر و حماسه سرای نامی ایران و سراینده «شاهنامه» است که با پاسداشت زبان فارسی نیز همراه شده است، بدین منظور کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از روز 8 اردیبهشت اقدام به معرفی تمام کتاب های این کتابخانه با عناوین مرتبط با حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه، برای استفاده عموم کرده است.

این کتابخانه دارای 80 عنوان کتاب مرتبط با فردوسی و شاهنامه به قلم بزرگان ادبیات فارسی است.

سیر زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی و رنج هایی که این مرد بزرگ برای رسیدن به هدف عالی خود تحمل کرده، قصه های عامیانه در خصوص سراینده شاهنامه، پژوهش هایی در مورد آثار فرهنگی شاهنامه، آیین و رسم های ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنامه فردوسی و... از موضوعاتی است که در این کتب به آنها پرداخته شده است.

کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد واقع در مجاورت در ورودی میدان دربند با منابع غنی و عناوین مختلف فرهنگی، هنری، تاریخی، صنایع دستی، باستان شناسی، ادبیات و... در ساعات اداری آماده ارائه خدمات به عموم علاقه مندان است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1