24 نوامبر 2020 - 16:46

سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی برای بلیت هواپیما ندارد

28 آوریل 2018 - 16:30 dsfr.ir/968em

سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی برای بلیت هواپیما ندارد
khabaronline.ir
سازمان هواپیمایی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی برای بلیت هواپیما تعیین نخواهد کرد.

رضا جعفرزاده گفت: سازوکارهایی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما در زمان های پیک پروازی پیش بینی شده و تاکنون نیز این سازوکارها در ایام پر سفر اجرایی شده اند.

او در ادامه گفت: بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی تعیین نمی کند اما با هماهنگی شرکت های هواپیمایی از هرگونه افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما جلوگیری می کند.

ملاک برای تعیین قیمت بلیت، نرخی است که شرکت های هواپیمایی در سایت خود اعلام می کند. فروش بلیت بالاتر از این قیمت توسط فروشندگان و صادرکنندگان بلیت تخلف است و سازمان هواپیمایی کشوری با این تخلفات برخورد می کند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بازرسی های دستگاه های نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و نظارت های خود شرکت های هواپیمایی ازجمله راهکارهای کنترل قیمت بلیت است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جعفر زاده گفت: مردم شکایات خود از هرگونه افزایش غیرعادی قیمت بلیت هواپیما را در سایت سازمان هواپیمایی کشوری ثبت کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1