27 نوامبر 2023 - 19:34

رشد 17 درصدی گردشگران خارجی کیش

29 ژوئیه 2015 - 13:00 dsfr.ir/jc34y

کیش از ابتدای سال 94 تا کنون شاهد رشد 29 درصدی در پروازهای خارجی و ورود بیش از 51 هزار گردشگر خارجی بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، از فروردین تا تیرماه سال 93، تعداد پروازهای خارجی ورودی به کیش 358 فروند بود که این رقم در مدت مشابه در سال 94 با رشد 29 درصدی به 462 فروند افزایش یافته است.

همچنین تعداد مسافران خارجی ورودی به کیش در ماه های فروردین تا تیر سال گذشته 44 هزار و 49 نفر بود که در همین مدت در سال جاری با رشد 17 درصدی به 51 هزار و 408 نفر رسیده است.

رشد بی سابقه آمارهای پروازهای خارجی و افزایش چشمگیر ورود گردشگران دیگر کشورها در سال 94 درمقایسه با سال گذشته نقطه عطفی در مسیر رونق گردشگری جزیره کیش به شمار می رود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1