24 نوامبر 2020 - 16:46

برای بلیت چارتری سقف قیمت تعیین شود

25 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/3r6de

بلیت چارتری

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با رقابتی بودن نرخ بلیت های هواپیما موافقیم، اما با عدم تعیین سقف قیمتی مخالفیم.

جمال انصاری گفت: رهاسازی نرخ بلیت هواپیما برخلاف سیاست های فعلی، نظارتی و کنترلی سازمان تعزیرات حکومتی است.

او به اسقرار نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در فرودگاه ها اشاره کرد و گفت: بیشترین کنترل های اخیر در ایام تعطیلات نوروز 1397 بوده است البته در ادوار و مناسبت های مختلف به موضوع نرخ های بلیت هواپیما ورود کرده ایم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعیین سقف قیمتی برای بلیت هواپیما در جلسه ستاد تنظیم بازار در اسفند 96 به عنوان یک موضوع مهم مطرح و مقرر شد از ابتدای سال 97 با تشکیل کارگروهی، موضوع نرخ های بلیت هواپیما ساماندهی شود که سازمان هواپیمایی کشوری با اصل این ساماندهی و همچنین ساماندهی بلیت های چارتری موافق است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1