24 نوامبر 2020 - 22:24

معرفی نسخه خطی گلستان سعدی در موزه ملی ایران

22 آوریل 2018 - 14:30 dsfr.ir/ik0qi

بزرگداشت سعدی

موزه ملی ایران در روز بزرگداشت سعدی شاعر بزرگ پارسی گوی نسخه ارزشمندی از گلستان را که در موزه دوران اسلامی به نمایش درآمده به مخاطبان و همراهان موزه ملی ایران معرفی می کند.

نسخه خطی گلستان سعدی به خط نستعلیق بر کاغذ نوشته شده و دارای 260 صفحه سیزده سطری است که دارای جدول و کمند و تذهیب زرافشان هستند. سرلوح مذهب مرصع بوده و بین سطور دیباچه و صفحات نخست کتاب طلااندازی شده است.

سرفصل ها و برخی عبارات به قلم شنگرف نوشته شده و جلد این نسخه خطی تیماج قرمز مایل به قهوه ای و با نگاره های ترنج و سر ترنج تزیین شده است.

در صفحات پایانی این نسخه خطی تاریخ 1237 هجری قمری قید شده و بدون رقم است.

این کتاب ارزشمند به شماره 3714 در تالار قاجار موزه دوران اسلامی موزه ملی ایران در معرض دید مخاطبان و علاقه مندان فرهنگ و هنر ایران قرار دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث اریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1