23 نوامبر 2020 - 21:13

برگزاری 600 کارگاه مرمتی و مرمت 218 بنای تاریخی در کشور

18 آوریل 2018 - 16:30 dsfr.ir/dx547

مرمت آثار تاریخی

معاون میراث فرهنگی در تور رسانه ای قزوین 27 فروردین 97 در نشست خبری که به منظور روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی برگزار شد از برگزاری 600 کارگاه مرمتی در 218 بنای تاریخی از محل اعتبارات بخش خصوصی و نهادهای دیگر و مشارکت سازمان و همچنین از تنظیم 700 تفاهم نامه میان سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی در سال 96 خبر داد.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در نشست خبری که به منظور آیین بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی با شعار میراث برای نسل ها گفت: با توجه به اینکه شعار امسال ایکوموس، میراث برای نسل هاست، انتقال آموزه ها و ارزش ها به نسل های آینده موضوعی بسیار مهم است.

او با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی ظرفیت مهم است تا با استفاده از آن بتوان تجربیات گذشته را به نسل های آینده منتقل کرد افزود: در گذشته نسل ها همواره در یک امتداد قرار داشتند اما در دوره مدرن، گسست بین نسل ها احساس می شود. بنابراین امسال باید ظرفیت سازی ارتباط بین نسلی در حوزه میراث فرهنگی در اولویت باشد.

در حال حاضر حضور مردم، کارکردهای اجتماعی محوطه ها، مجموعه های میراثی و رویدادهای فرهنگی محیط های میراثی در انتقال آموزه های میراث فرهنگی بسیار اهمیت دارد و درواقع بخشی از روح شعار امسال ایکوموس جهانی است.

او به موضوع ظرفیت سازی برای پیوند نسل های مختلف اشاره کرد و افزود: با ظرفیت سازی هایی که در حوزه میراث فرهنگی انجام می شود لازم است که پیوند نسل ها بیش از گذشته بین کودکان، نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان برقرار شود. در این میان سرمایه گذاری در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تنظیم 700 تفاهم نامه مشارکتی میان سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی

طالبیان در بخش دیگر از سخنان خود به تنظیم 700 تفاهم نامه مشارکتی میان سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: حدود 700 تفاهم نامه بین سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی تنظیم شده است که تاپایان سال مالی 96 در تیر 97 به دلیل دیر رسیدن اعتبارات انجام خواهد شد.

او بر تکمیل بانک های اطلاعاتی و اهمیت مشارکت مردمی در مرمت بناهای تاریخی تأکید کرد و افزود: تلاش کرده ایم بانک های اطلاعاتی خود را تکمیل کنیم و تمام فعالیت ها و اقدامات سازمان میراث فرهنگی را در این بانک های اطلاعاتی تبت کنیم.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بدون شناخت کافی از یک محوطه، مجموعه یا بناهای تاریخی فرهنگی مرمت امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین توجه به پژوهش چند رشته ای، مستندسازی، معرفی و آموزش در مراحل مختلف حفاظت و مرمت جزو اولویت های سازمان میراث فرهنگی است. در این میان برای معرفی شایسته انتشار کتاب، بروشور، تهیه فیلم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی و بازدیدهای تخصصی برای مخاطبان مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مرمت 218 بنای تاریخی ارزشمند و برپایی 600 کارگاه مرمتی در سطح کشور

او از مرمت 218 بنای مهم تاریخی ارزشمند از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور خبر داد. و گفت: 30 بنا و مجموعه تاریخی با مشارکت دستگاه های مختلف مرمت و در حدود 131 کارگاه مرمتی در محوطه ها و بقاع متبرکه برپا شده که مرمت تعداد زیادی از آن ها با پیشرفت قابل ملاحظه تا پایان سال مالی 96 (تیر97) به پایان خواهد رسید.

طالبیان با اشاره به مطالعه و تعیین ضوابط برای 75 شهر و بافت روستایی که در دست اقدام است گفت: مطالعه این بافت های شهری و روستایی تا پایان سال مالی 96 به پایان خواهد رسید. این در حالی است که 44 موزه مشارکتی و 6 پایگاه ملی و یک پایگاه جهانی نیز ایجاد شده است.

او به نقش مؤثر رسانه ها، سمن ها و انجمن های میراث فرهنگی در حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: در سال 97 تلاش خواهیم کرد تا با حضور رسانه ها در مراکز استانی و بازدید از بناها و محوطه های تاریخی و فرهنگی در راستای حفاظت از بناهای تاریخی گام های مؤثرتری برداشته شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آزیا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1