4 اکتبر 2021 - 03:43

موزه خط و کتابت میرعماد با چیدمانی جدید میزبان علاقه مندان است

16 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/6p0xl

موزه خط و کتابت میرعماد با چیدمانی جدید میزبان علاقه مندان است
kojaro.com
موزه خط و کتابت میرعماد

موزه خط و کتابت میرعماد واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در راستای فعالیت های نمایشگاهی، آموزشی و مطالعاتی خود در سال جدید، برخی از آثار خوشنویسان دوره های تاریخی ایران را به مدت نامحدود در معرض نمایش قرار داده است.

این آثار شامل قطعات خوشنویسی نستعلیق، شکسته نستعلیق، سیاه مشق، چلیپا نویسی، رقاع و نسخ ایرانی است که با امضای استادان قدیم خوشنویسی مانند سیدعلی نیاز، محمد ابریشمی، احمد نیریزی، میرحسین، کلهر، میرزا غلامرضا اصفهانی، عبدالرحیم هروی، محمد مهدی، حسینعلی فرزند فتحعلیشاه، و با نگارگری های سبک اصفهان، هند، ایرانی، زند و قاجار هستند.

برخی از این آثار برای نخستین بار از مخزن خارج و در موزه به نمایش گذاشته شده است.

موزه خط و کتابت میرعماد واقع در یکی از بناهای قدیمی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، در گذشته محل زندگی دو فرزند محمدرضا پهلوی بوده است که از سال 1376 این موزه با نام بزرگ ترین استاد خوشنویسی قرن 11 هجری قمری، میرعماد الحسنی سیفی قزوینی افتتاح شد و درحال حاضر محل نمایش شاخص ترین آثار خوشنویسی ایران است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1