5 دسامبر 2023 - 17:16

مسجد و مدرسه قلعه امام مریوان از دل خاک بیرون آمد

29 ژوئیه 2015 - 11:00 dsfr.ir/119n7

کاوش باستان شناسی قلعه-شهر حکومتی غرب کشور (قلعه ایمام مریوان) منجر به خارج شدن مسجد و مدرسه کهن این محوطه تاریخی و یکی از مهم ترین مراکز آموزشی غرب ایران و شمال عراق از دل خاک شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، حسن کریمیان سرپرست هیأت عملیات نقشه برداری و کاوش باستان شناسانه قلعه-شهر حکومتی قلعه ایمام مریوان با اعلام این خبر اهداف این طرح را آگاهی از وضعیت یکی از بزرگ ترین و مشهور ترین قلعه-شهرهای غرب کشور و حفاظت پیشگیرانه از تعرضات معدن سنگ و دانشگاه آزاد اسلامی به محوطه تاریخی دانست.

او معتقد است که از شاخصه های این قلعه-شهر، که آنرا از سایر قلعه های حکومتی متمایز می کند وجود مدرسه و مسجدی است که قریب 300 سال از مهم ترین مراکز آموزشی غرب ایران و شمال عراق محسوب می شده و علمای شهیر فراوانی از آنجا فارغ التحصیل شده اند.

به گفته این باستان شناس، هیات باستان شناسی دانشگاه تهران توانست، در نخستین فصل از کاوش، این مسجد و مدرسه را از دل خاک خارج کند. اقدامات اولیه حفاظتی برای حفاظت آثار مکشوفه از آفت های محیطی به انجام رسیده است. به گفته این باستان شناس، این سازه همچنین زمینه بهره برداری های آتی از این مسجد را فراهم خواهد آورد.

کریمیان اظهار داشت: علاوه بر این در جلسه ای که با فرماندار و شهردار مریوان داشتیم مقرر شد پس از ارایه نقشه 3D مسجد و مدرسه مکشوفه از طرف سرپرست هیات، شهرداری با هماهنگی مدیریت میراث فرهنگی استان نسبت به ساخت سازه ای سبک بر روی بنا اقدام کند تا آنها را از تابش آفتاب و بارش های سالانه مصون سازد. همچنین در این جلسه مقرر شد با مجوز فرمانداری مریوان، شورای اسلامی و دهیاری روستای برقلعه، علاوه بر تشکیل انجمن میراث فرهنگی، یکی از اهالی روستا (که در مدت کاوش ها مسئولیت نگهبانی از محوطه را بر عهده داشته است) را با هماهنگی میراث فرهنگی مریوان به عنوان نگهبان این مجموعه انتخاب کنند.

کریمیان افزود: با توجه به اقدامات مخرب معدن سنگ و طرح توسعه فیزیکی دانشگاه آزاد مریوان، ضرورت دارد تا در صورت موافقت پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، دانشگاه تهران با فوریت نسبت به تعیین حریم این محوطه وسیع فرهنگی اقدام کند. وی هم چنین اظهار امیدواری کرد تا این محوطه غنی منحصر به فرد، در پایان کاوش ها، به عنوان پایگاه پژوهشی غرب کشور و یک پارک موزه مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته این باستان شناس، قلعه ایمام مریوان که بر فراز استقرارگاهی وسیع (یک شهر) در مجاور شهر فعلی مریوان قرار دارد، قرن ها یکی از مهم ترین مراکز حکمرانان ایران در سرحدات غربی کشور به شمار می آمد و تا سال 1066 هجری حیات در آن جریان داشت. شواهد باستان شناسانه موید آن است که این قلعه-شهر در اثر زلزله ویران شده و در شرایط حاضر هم قلعه و هم استقرارگاه مرتبط با آن به تپه ای باستانی تبدیل شده اند.

هیات باستان شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر حسن کریمیان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، از تاریخ 15 اردیبهشت ماه سالجاری عملیات نقشه برداری و کاوش باستان شناسانه قلعه-شهر حکومتی غرب کشور (قلعه ایمام مریوان) را شروع کردند که 30 ام تیرماه پایان یافت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1