24 نوامبر 2020 - 12:14

آغاز مرمتِ "صاحبقرانیه" بعد از دو سال و نیم تعطیلی

15 آوریل 2018 - 08:30 dsfr.ir/484s1

آغاز مرمتِ "صاحبقرانیه" بعد از دو سال و نیم تعطیلی
wikimedia.org
عمارت صاحبقرانیه

بعد از دو سال و نیم تعطیلی کاخ صاحبقرانیه، بالاخره مرمت این بنای تاریخی در نیاوران، با استفاده از بند "ه" برای تامین اعتبار این پروژه آغاز می شود.

هر چند ترک سقف «حوضخانه» در کاخ صاحبقرانیه در سال ۸۹ و سقوط یکی از لوسترهای این کاخ در سال ۹۲ را کسی جدی نگرفت، اما تَرک بزرگِ ضلع شمالی تالار «آیینه» کاخ «صاحبقرانیه» در سال ۹۳، وضعیت این کاخ قاجاری را به یکی از نخستین هشدارها برای احتمال ادامه دار بودن هر نوع آسیبی به این مجموعه ی تاریخی تبدیل کرد.

هشداری که حرف دیگری را هم به دنبال داشت ورود حجم زیاد گردشگر و حضور گروه های فیلمبرداری از دیگر عوامل این تهدید اعلام شد؛ بنابراین قرار تصمیم گرفتند تا براساس نظر هیات راهبردی مجموعه نیاوران کلمه ی «اطلاع ثانوی» برای تعطیلی تنها بنای قاجاری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، مورد استفاده قرار گیرد. کلمه ای که نشان می دهد انجام مطالعه روی این بنای تاریخی و به خصوص فرونشست هایی که در چند بخش از نیاوران رخ داده، باید بیش از پیش جدی گرفته شده و توسط کارشناسان سازه بررسی شود و به همین دلیل ۳۰ تیر ۱۳۹۴ تعطیلی کاخ قاجاری «صاحبقرانیه» آغاز شد.

سرانجام بعد از گذشته حدود دو سال و نیم از آغاز تعطیلی به نظر می رسد مطالعه و بررسی برای مرمت این بنای تاریخی به پایان رسیده و سرانجام نخستین اقدامات برای آغاز مرمت این بنای تاریخی و نفیس در دستور کار قرار گرفته است.

رحمت الله رئوف، رئیس مجموعه ی فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران در این زمینه به ایسنا توضیح می دهد: تا ظرف چند روز آینده جلسه ای با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی برگزار می کنیم تا در این زمینه تصمیم های نهاوی گرفته شود.

وی با بیان این که از محل اعتبارات بند "ه" بودجه مرمت کاخ صاحبقرانیه تامین می شود، ادامه می دهد: به دلیل موقعیت قرار گیری کاخ صاحبقرانیه باید با ظرایفی کار مرمت را آغاز کرد. این مکان قابل دسترس نیست که بخواهیم ماشین آلات به کاخ منتقل کنیم، بنابراین باید کار را به صورت امانی و با روش های سنتی خود سازمان اجرایی کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1