25 نوامبر 2020 - 02:01

یزد، کرمان و خراسان رضوی محور جدید گردشگری کشور هستند

12 آوریل 2018 - 10:30 dsfr.ir/ws3sb

یزد، کرمان و خراسان رضوی محور جدید گردشگری کشور هستند
jamejamonline.ir
جاذبه گردشگری خراسان

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: استانهای یزد، کرمان و خراسان رضوی محور جدید تعریف شده در عرصه گردشگری ایران هستند.

محمد محب خدایی روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از دست اندرکاران طرح ملی نوروزگاه خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: خراسان رضوی دارای ظرفیتهای بسیار بالا در حوزه گردشگری است و در کنار گردشگری زیارت در زمینه تاریخی و فرهنگی نیز توانمند می باشد.

با هدف جذب گردشگران خارجی و معرفی هرچه بیشتر و بهتر ظرفیتها 'تعریف محورهای گردشگری' در دستور کار قرارگرفته است. در کنار استانهای یزد و کرمان که ظرفیتهای بالای تاریخی و فرهنگی دارند خراسان رضوی نیزمی تواند یک مجموعه کنار هم و محور گردشگری را تشکیل دهد و جذب کننده گردشگران خارجی باشد.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین افزایش جذب گردشگران خارجی را از اولویتهای کاری و برنامه ریزی شده امسال اعلام و بیان کرد: برپایی نمایشگاه گردشگری تهران و عرضه توانمندیهای هر استان در آن، گام نخست در این زمینه بود.

امسال انتظار حداقل پنج درصد افزایش ورود گردشگران خارجی را به ایران داریم. امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده تا سال 1404 شاهد رشد و شکوفایی در زمینه ورود و حضور گردشگران خارجی در کشور باشیم.

باید نقش و سهم گردشگری در اقتصاد و اشتغال پررنگتر شود. در این زمینه همه نهادها و دستگاهها مسئول هستند. وی صنعت گردشگری را محوری راهبردی و در ارتباط تنگاتنگ با همه حوزه های زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی توصیف و بیان کرد: استفاده از ظرفیتهای گردشگری و رشد حمایت از کالاهای ایرانی از جمله صنایع دستی بسیار مورد توجه است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین بوم گردی را یک ظرفیت گردشگری اصیل و بومی ذکر و بیان کرد: بوم گردی فرهنگ و اصالت مقصد را بر گردشگران نمایان می کند. باید در زمینه ترویج و معرفی هرچه بیشتر این اصالت ها کار کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1