23 نوامبر 2020 - 12:40

اشیای تاریخی کرمانشاه به مخزن امن یزد فرستاده شدند

12 آوریل 2018 - 08:30 dsfr.ir/j88k6

اشیای تاریخی کرمانشاه به مخزن امن یزد فرستاده شدند
mosaferat24.com
جاذبه تاریخی کرمانشاه

رئیس اداره حفاظت و مرمت اداره کل موزه ها با اعلام پایان مرمت ۵۰ اثر منقول فرهنگی تاریخی در استان کرمانشاه، از تجهیز و پایان ساخت مخزن امن در خانه نواب وکیل یزد و انتقال ۳۵۰۰ شی فرهنگی و تاریخی به این مخزن خبر داد.

عصمت زندی، رئیس اداره حفاظت و مرمت اداره کل موزه های کشور توضیح داد: سال گذشته ۵۰ شی فرهنگی – تاریخی در مخزن کرمانشاه شامل ۴۶ عدد سکه نقره و چهار عدد سفال، توسط مرمت گر بخش خصوصی مرمت شد. اقدامات انجام شده روی ۵۰ شیء فرهنگی تاریخی کرمانشاه شامل بررسی و مشاهدات ماکروسکوپی، آسیب شناسی اشیاء و انجام آزمایشات اولیه برای شناسایی عوامل آسیب رسان، پاکسازی به دو روش مکانیکی و شیمیایی و تثبیت نهایی اشیاء است.

رئیس اداره حفاظت و مرمت اداره کل موزه های کشور در ادامه به پایان ساخت مخزن امن در خانه نواب وکیل شهر تاریخی یزد و تجهیز آن به قفسه های فلزی استاندارد اشاره کرد و افزود: به دنبال پایان ساخت مخزن امن در خانه نواب وکیل شهر تاریخی یزد و تجهیز آن به قفسه های فلزی استاندارد، عملیات انتقال ۳۵۰۰ شیء از گنجینه ی «لاری » ها و انبار «موزه قصر آیینه» به مخزن جدید به پایان رسید.

با توجه به اینکه مخزن خانه نواب وکیل در شهر تاریخی یزد به پایان رسیده است، به همین دلیل ۳۵۰۰ شی فرهنگی تاریخی با جنسیت های مختلف مانند سفال، فلز، منسوجات و پوشاک متعلق به گنجینه های استان ساماندهی حفاظتی شد.

اقدامات انجام شده شامل پاک سازی اشیاء، بازکردن پوشش های قبلی و قرار دادن مجدد آنها در پوشش های جدید با توجه به جنسیت، ابعاد و اندازه، طبقه بندی بر اساس جنسیت و چیدمان آنها در داخل قفسات، فهرست برداری از اشیاء، نصب شماره اموالی و اطلاعات آنها می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1