5 دسامبر 2020 - 22:41

«مثلث طلایی» وارد اصفهان شد

11 آوریل 2018 - 12:30 dsfr.ir/ef4gc

قطار گردشگری

طرح مثلث طلایی گردشگری ایران شامل سه استان فارس، اصفهان و یزد است و با حضور مسئولان ذی ربط این استان ها به تصویب رسیده است. ضمن اینکه این اتفاق، اقدامی نو و موردحمایت و اهتمام ویژه هر سه استان برای برندسازی در بخش گردشگری است که این طرح توسط بخش دولتی و خصوصی آنها اجرا خواهد شد.

نخستین قطار گردشگری داخلی با عنوان مثلث طلایی، دیروز وارد اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شد.

پس از ورود قطار گردشگری تهران - بادرود به شهر تاریخی بادرود با 163 گردشگر داخلی در 16 آذر سال جاری، نخستین قطار گردشگری داخلی تهران، شیراز، اصفهان، یزد، با عنوان مثلث طلایی با هدف توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی و رونق بازارهای داخلی و استفاده از ظرفیت های راه آهن برای سفر ایمن و آسوده، صبح شنبه 21 بهمن وارد ایستگاه راه آهن اصفهان و شهر گنبدهای فیروزه ای شد.

این قطار با 3 سالن 4 تخته 40 نفره غزال شرکت ریل سیر کوثر و یک واگن رستوران با 60 مسافر، بعدازظهر چهارشنبه هجدهم بهمن ماه از ایستگاه تهران حرکت خود را آغاز نموده و صبح پنج شنبه نوزدهم بهمن ماه به ایستگاه سعادت شهر استان فارس وارد شد.

گردشگران طی دو روز اقامت از مجموعه های تاریخی شهرستان پاسارگاد و شهر شیراز دیدن نموده و صبح شنبه بیست ویکم بهمن ماه وارد ایستگاه اصفهان شدند که مراسم استقبال از این گردشگران در این ایستگاه برگزار شد و پس از یک روز اقامت و بازدید از اماکن فرهنگی و ابنیه تاریخی و جاذبه های شهر زیبای اصفهان، نگین گردشگری ایران، اصفهان را به مقصد یزد و تهران ترک خواهند نمود.

طرح مثلث طلایی گردشگری ایران شامل سه استان فارس، اصفهان و یزد است که با حضور مسئولان ذی ربط این استان ها به تصویب رسیده است. ضمن اینکه این اتفاق، اقدامی نو و موردحمایت و اهتمام ویژه هر سه استان برای برندسازی در بخش گردشگری است که این طرح توسط بخش دولتی و خصوصی آنها اجرا خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1