25 نوامبر 2020 - 02:02

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی

8 آوریل 2018 - 08:30 dsfr.ir/mi8k4

گردشگری روستایی، عنصری برای اصلاح مناطق روستایی
irandehyar.com
گردشگری روستایی

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: گردشگری کشاورزی عنصری لازم برای حرکت به سوی اصلاح مناطق روستایی است.

«نازخند صبحی»، با بیان این که گردشگری کشاورزی می تواند با توجه به اثربخشی خاص خود به جوامع روستایی، حیات دوباره بخشیده و آن را پابرجا نگه دارد، افزود: به عبارت دیگر گردشگری کشاورزی از نظر اقتصادی روندی دوسویه در نواحی کشاورزی و روستایی رقم می زند که می تواند دربرگیرنده رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان روستایی بوده و از مهاجرفرست بودن روستا نیز بکاهد.

در بودجه امسال هزینه خروج از کشور رقم نجومی یافته است، بنابراین شایسته است ضمن جذب گردشگر خارجی و به دست آوردن ارز، از خروج ارز نیز با توسعه گردشگری کشاورزی در کنار گردشگری تاریخی اقدام عاجلی صورت گیرد.

این فعال حوزه کشاورزی در ادامه یادآور شد: خرید محصولات کشاورزی تازه در محل مزرعه، جذب توریست و استفاده از هوای پاک، دوری از فضای آلوده شهرها، افزایش درآمد با مکملی بر درآمد مزرعه، جلوگیری از مهاجرت روستاییان با اداره مزرعه توسط اعضای خانواده، کسب فرهنگ های جدید با معاشرت با بازدیدکنندگان از جمله دستاوردهای گردشگری کشاورزی به شمار می رود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز خاطرنشان کرد: علاوه بر این می توان به مزایای دیگری از قبیل ایجاد ارتباط اجتماعی خوب، برنامه ریزی برای آینده مالی و مهم تر از همه ایجاد اشتغال در این وانفسای بیکاری اشاره کرد. به عبارت دیگر بهتر است نام این گردشگری را «خواب در نیزار» که یک اصطلاح سوئیسی است، انتخاب کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1