23 نوامبر 2020 - 00:26

بازی چوگان در میدان گنجعلی خان کرمان برگزار می شود

31 مارس 2018 - 08:30 dsfr.ir/p83vr

بازی چوگان

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان اعلام کرد که در ادامه جشن ملی نوروزگاه، بازی چوگان در تاریخ ۱۱ فروردین ۹۷ در محل میدان گنجعلی خان کرمان برگزار می شود.

محمود وفایی با اشاره به اینکه بازی چوگان از کهن ترین و زیباترین ورزش های ایران باستان است، افزود: چوگان ورزشی است شادی بخش و آموزنده که جسم و جان را نیرومند می سازد.

او با بیان اینکه این ورزش به عنوان نخستین ورزش دسته جمعی شناخته شده است، ادامه داد: این ورزش مهیج برخلاف ورزش های عهد کهن، زورآزمایی انسان ها علیه یکدیگر نبوده بلکه نبرد بر سر توپ یا گوی صورت گرفته است.

وفایی با اشاره به اینکه این بازی به صورت چهارنفره برگزار خواهد شد، تصریح کرد: مدت این بازی ۲ ساعت و در نوبت صبح در محل میدان گنجعلی خان کرمان انجام می شود.

این بازی در چارچوب جشن ملی نوروزگاه با همکاری هیئت چوگان استان کرمان برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1