3 دسامبر 2020 - 23:55

احداث سایت موزه صحرایی شادیاخ نیشابور در دستور کار قرار گرفت

19 مارس 2018 - 10:30 dsfr.ir/gc82a

احداث سایت موزه صحرایی شادیاخ نیشابور در دستور کار قرار گرفت
mehrnews.com
موزه صحرایی شادیاخ

جانشین پایگاه تاریخی نیشابور گفت: برای نخستین بار، عملیات اجرایی احداث مسیرهای دسترسی سایت تاریخی شادیاخ نیشابور از محل اعتبارات مدیریت پایگاه نیشابور آغاز شد.

هادی شریفان جانشین پایگاه منطقه تاریخی نیشابور گفت: در این طرح، بیش از ۲ هزار متر مربع از محوطه و عرصه باستانی شادیاخ که در طی سال های قبل کاوش و مورد حفاری باستان شناسی قرار گرفته است، خواناسازی، مرمت و از طریق احداث راهروها و کریدورهای مخصوص دسترسی گردشگران به داخل قسمت های کاوش شده برای بازدید امکان پذیر خواهد شد.

در این مجموعه فرهنگی علاوه بر ایجاد مسیر بازدید، برخی از آثار شاخص نیز به صورت مولاژ در موقعیت واقعی به دست آمده جانمایی می شوند تا شناخت گذشته کهن شادیاخ برای گردشگران و مسافران ملموس تر باشد.

شریفان تصریح کرد: در طرح تکمیلی سایت موزه شادیاخ نیز مجموعه ای از غرفه های ارائه محصولات فرهنگی درخصوص نیشابور کهن و صنایع دستی این شهرستان نیز ارائه خواهد شد. درواقع این مجموعه بسته کامل فرهنگی، تاریخی و نیشابورشناسی خواهد بود. ضمن این که فضای سبز پیرامونی نیز به جلوه های این مجموعه خواهد افزود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1