28 نوامبر 2023 - 04:16

انقراض گونه های حیات وحش سبب نابودی جنگل ها می شود

17 مارس 2018 - 12:30 dsfr.ir/e26uz

انقراض گونه های حیات وحش سبب نابودی جنگل ها می شود
mehrnews.com
نابودی جنگل ها

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به تخریب بخش وسیعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس گفت: انقراض برخی گونه های حیات وحش مانند ببر هیرکانی و شیر یال کوتاه سبب نابودی بخش زیادی از جنگل های ایران شده است.

محمد درویش در دوره آموزشی مدیریت محیط زیست فرهنگیان در گچساران افزود: نابودی بخش عمده ای از جنگل های هیرکانی در استان های گیلان، مازندران و گلستان ارتباط مستقیمی با انقراض ببر هیرکانی دارد.

آخرین ببر هیرکانی در اواخر دهه 1330 از بین رفت که پس از آن مساحت های جنگل ها هیرکانی از 3.6 دهم میلیون هکتار به 1.6 میلیون هکتار در طول 6 دهه کاهش یافته است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تصریح کرد: جنگل های هیرکانی تنها یادگار دوره قبل از یخبندان در جهان است.

عمق تالاب انزلی که یکی از مشهورترین تالاب های کشور است از 14 به کمتر از یک متر کاهش یافته است.

حفظ منابع آب و خاک به عنوان ارکان اصلی کشاورزی، صنعت گردشگری، هوای پاک و نهایت زندگی سالم نیازمند حفاظت از جنگل هاست.

وی ادامه داد:18 میلیون اصله درخت بلوط منطقه زاگرس در سه دهه اخیر نابود شد که ارتباط مستقیمی با انقراض گونه ارزشمند شیر یال کوتاه در این مناطق داشته است.

تا زمانی که این گونه های جانوری ارزشمند در جنگل های کشور حضور داشتند متخلفان نمی توانستند برای چوب بری ورود کنند. وی به وجود پدیده ریزگردها در 25 استان کشور اشاره کرد و افزود: مرگ جنگل ها می تواند به بحران زیست محیطی منجر شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1