5 دسامبر 2020 - 05:38

تبریز میزبان کنفرانس باستان شناسی در امتداد جاده ابریشم می شود

11 مارس 2018 - 16:30 dsfr.ir/a84nd

تبریز میزبان کنفرانس باستان شناسی در امتداد جاده ابریشم می شود
magazine.com
دیدینی های تبریز

سومین کنفرانس بین المللی «باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم» در شهر تبریز برگزار می شود.

دور اول و دوم سومین کنفرانس بین المللی «باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم» پیش از این توسط آکادمی علوم اتریش و دانشگاه نانجینگ چین برگزار شد.

پژوهشگران پژوهشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دومین کنفرانس آن که در خرداد سال 1395 در شهر نانجینگ برگزار شد، شرکت و مقالات و سخنرانی های خود را در سه حوزه باستان شناسی، حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و حفاظت و مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی ارائه دادند.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به سابقه فعالیت های علمی مشترک با دانشگاه نانجینگ و آکادمی علوم اتریش و تفاهمنامه های جداگانه با آنها، پیشنهاد برگزاری سومین کنفرانس دوسالانه «باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم» ایران را به عنوان یکی از مراکز مهم جاده ابریشم ارایه داد که با استقبال شرکای علمی خارجی مواجه شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به ظرفیت های تاریخی و معاصر تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم و معروف جاده ابریشم و همچنین موافقت ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان رییس ستاد برنامه ریزی و اجرایی تبریز 2018، مقرر شد تا این کنفرانس در شهر تاریخی تبریز برگزار شود.

نظر به اهمیت جاده ابریشم و نقش اساسی آن در طول تاریخ از یک سو، و نقش مهم ایران در امتداد این جاده بسیار مهم و طولانی و همچنین با هدف برگزاری هر چه بهتر سومین کنفرانس تبریز نخستین نشست کمیته علمی این کنفرانس در خصوص محورهای علمی همایش در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

دبیر علمی این نشست عادل فرهنگی رییس سابق گروه مطالعات جاده ابریشم در پژوهشگاه کلیاتی را درباره مطالعات، پژوهش ها، انگیزه ها و اهداف برگزاری چنین کنفرانس هایی مطرح کرد.

بهروز عمرانی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر اجرایی این همایش به نکات دیگری در خصوص کنفرانس پرداخت.

در ادامه نخستین نشست کمیته علمی سومین کنفرانس دوسالانه «باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم » اعضای علمی کمیته علمی ضمن بررسی محورهای علمی مطروحه در دو کنفرانس قبلی، به بحث و گفتگو در مورد محتوای علمی و محورهای جدیدی در این همایش از جمله نقش راه های تاریخی ایران، میراث ناملموس، نقش بازار و امکانی چون ربع رشیدی، میراث آب و خشکسالی در طول جاده ابریشم پرداختند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1