28 نوامبر 2023 - 10:33

کم آبی پایش مستمر واحدهای قالی شویی را جدی تر کرد

5 مارس 2018 - 08:30 dsfr.ir/hq2ag

کم آبی پایش مستمر واحدهای قالی شویی را جدی تر کرد
amiran-carpet.ir
قالی شویی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از گشت و پایش مستمر واحدهای قالی شویی جهت بررسی وضعیت زیست محیطی و ساماندهی این واحدها در سطح شهرستان خبر داد.

زهره عبادتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به دنبال ساماندهی زیست محیطی واحدهای قالی شویی مستقر در سطح این شهرستان به طور مستمر نسبت به شناسایی، پایش و معرفی متخلفین به مراجع قضایی اقدام می نماید.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری های این اداره از سال گذشته تاکنون تعداد 25 واحد قالی شویی مستقر در حوزه این شهرستان نسبت به نصب سیستم تصفیه فاضلاب اقدام کرده و تعدادی نیز با ارائه قرارداد نسبت به نصب سیستم تصفیه فاضلاب متعهد شده اند، افزود: از واحدهای قالی شویی که سیستم تصفیه فاضلاب آن ها به بهره برداری رسیده و یا در دست احداث هستند، نیز به صورت دوره ای توسط کارشناسان این اداره بازدید می شود.

عبادتی بابیان اینکه درگشت و پایش روز گذشته مأموران اجرایی به 2 واحد قالی شویی آلاینده که تاکنون هیچ اقدامی در خصوص نصب سیستم تصفیه فاضلاب نکرده اند، اخطاریه مهلت دار صادر و ابلاغ شد، اظهار داشت: تاکنون تعدادی از واحدهای قالی شویی نیز با حکم قضایی پلمپ و بسیاری از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.

با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرستان ری با مشکل کم آبی مواجه هستیم ، مدیریت فاضلاب واحدهای صنعتی و صنفی و بازچرخانی این فاضلاب ها پس از تصفیه به فرآیند تولید می تواند گام مؤثری در حل این مشکل و رفع معضلات زیست محیطی ناشی از این فاضلاب ها باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری فارس » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1