14 آوریل 2024 - 16:01

وجود 8 گونه شناخته شده گربه سانان ایران در خراسان رضوی

4 مارس 2018 - 12:30 dsfr.ir/f449s

وجود 8 گونه شناخته شده گربه سانان ایران در خراسان رضوی
otaghkhabar24.com
یوز پلنگ ایرانی

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اکنون هر هشت گونه شناخته شده گربه سانان در ایران، در این استان زیست می کنند.

محمد عرفانی روز شنبه به مناسبت روز جهانی حیات وحش گفت: این گونه ها شامل پلنگ، یوزپلنگ آسیایی، گربه شنی، گربه کاراکال، گربه وحشی، گربه سیاه گوش، گربه جنگلی و گربه پالاس است. 

در حوزه مسائل زیست محیطی گونه گربه سانان به عنوان گونه های 'پرچم' و شاخص در جمعیت حیات وحش شناخته می شوند که گویای وضعیت گونه های جانوری و نشانه ای از مطلوبیت گونه های جانوری در منطقه است. 

هم اکنون 12 دستگاه دوربین تله ای در مناطق دشتی و کویری استان از حضور و زیست گونه های مختلف جانوری بخصوص گربه سانان مستندسازی می کند. 

حضور پلنگ در 20 منطقه زیست محیطی این استان مستندسازی و قطعی شده است. وی با بیان اینکه رشد 8.7 درصدی جمعیت پستانداران و علفخواران در این استان نشان دهنده وجود طعمه کافی برای گربه سانان است، اظهار کرد: این امر به معنای وجود پوشش گیاهی خوب و افزایش قطعی جمعیت گربه سانان است.

امکان ارائه آمار مشخص و قطعی از تعداد گربه سانان در این استان وجود ندارد و شب زی بودن مهمترین مانع شمارش دقیق و تخمین تعداد گربه سانان است.

خراسان رضوی دارای 42 منطقه تحت حفاظت با مساحت 2،5 میلیون هکتار است که 20 درصد مساحت این استان را تشکیل می دهد. 80 گونه پستاندار، 286 گونه پرنده، 2 گونه دو زیست، 68 گونه خزنده و 24 گونه ماهی در حیات وحش خراسان رضوی زیست می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1