7 دسامبر 2023 - 20:43

خانه های اقامتی غیرمجاز؛ آفتی برای هتلداران پایتخت

1 مارس 2018 - 14:30 dsfr.ir/cf2b3

خانه های اقامتی غیرمجاز؛ آفتی برای هتلداران پایتخت
niksalehi.com
هتل خانه درختی

مهدوی گفت: خانه های اقامتی غیرمجاز آفتی برای هتلداری پایتخت شده است و برای جلوگیری از تبلیغات مجازی آنها، نیازمند همکاری پلیس فتا هستیم.

مجید مهدوی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، در جلسه نشست با رئیس و نمایندگان اتحادیه هتلداران و هتل آپارتمان های پایتخت که عصرگاه روز سه شنبه هشتم اسفند برگزار شد؛ گفت: خانه های اقامتی غیرمجاز آفتی برای هتلداری پایتخت شده است و برای جلوگیری از تبلیغات این مراکز در فضای مجازی نیازمند همکاری پلیس فتا هستیم.

به دلیل عدم نظارت در خانه های اقامتی غیرمجاز اصول اولیه نظیر بهداشت و امنیت رعایت نمی شود و فعالیت این افراد موجب صدمه به اعتبار صنعت هتلداری پایتخت می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به درخواست هتلداران در بخشودگى مالیاتی برای هتل هایی با ضریب اشتغال کمتر از 70 درصد گفت: نحوه پرداخت مالیات توسط قانون گذار وضع شده است که باید به عنوان یک درخواست صنفی به ریاست سازمان میراث فرهنگی و معاونت گردشگری کشور انتقال داده شود تا به نحوی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد. البته موضوع مالیات مدتى است توسط معاونت گردشگرى کشور در حال بررسى است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1