26 نوامبر 2023 - 15:41

پنگوئن های پادشاه در دوراهی مهاجرت یا مرگ

28 فوریه 2018 - 14:20 dsfr.ir/8k0v2

پنگوئن های پادشاه در دوراهی مهاجرت یا مرگ
khabaronline.ir
کاهش جمعیت پنگوئن ها

محققان فرانسوی هشدار دادند تداوم روند انتشار گازهای گلخانه ای تاثیر مخربی برجمعیت پنگوئن های پادشاه دارد؛ بطوریکه آنها مجبورند یا زیستگاه های جدیدی برای خود پیدا کنند و یا 70 درصد آنها تا اواخر قرن حاضر ناپدید خواهند شد.

پنگوئن پادشاه (Aptenodytes patagonicus) دومین گونه بزرگ پنگوئن پس از پنگوئن امپراتور هستند. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه استراسبورگ فرانسه انجام شد، نشان می دهد گرم شدن آب اقیانوس ها، ماهی ها را به مناطقی سوق می دهد که آب خنک تری دارند و در نتیجه پنگوئن ها مجبور می شوند که برای تهیه غذا برای بچه های گرسنه خود در خشکی، به مناطق دور دست تری شنا کنند.

سلین لو بوچه جامعه شناس محیط زیست در دانشگاه استراسبورگ فرانسه که در نوشتن این مطالعه همکاری داشت، گفت: به زودی مدت سفرهای تابستانی والدین برای یافتن غذا آنقدر طولانی می شود که بچه های آنها در انتظار والدین خود، جانشان را از گرسنگی از دست می دهند.

بر اساس این مطالعه که در مجله Nature Climate Change منتشر شده است، پنگوئن های پادشاه در جزایری پراکنده در اطراف اقیانوس قطب جنوب زندگی می کنند. این پنگوئن ها می توانند به اندازه 500 کیلومتر در یک کمربند غذایی در این قاره برای تهیه غذا شنا کنند.

اما الگوهای آب و هوایی نشان می دهند که این کمربند غذایی به قطب جنوب نزدیک و نزدیک تر خواهد شد و در نتیجه پنگوئن ها مجبورند که برای تهیه غذای خود مسافت بیشتری شنا کنند. انتظار می رود که تا سال 2100 این پنگوئن ها یا به جزایر دیگری مهاجرت کنند و یا 70درصد آنها ناپدید خواهند شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1