4 دسامبر 2020 - 01:21

معاون صنایع دستی استعفایش را تایید کرد

28 فوریه 2018 - 10:20 dsfr.ir/1z09r

معاون صنایع دستی استعفایش را تایید کرد
esfahanemrooz.ir
بهمن نامورمطلق

بهمن نامور مطلق استعفایش از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور را تایید کرد.

بهمن نامور مطلق درباره دلیل استعفایش گفت: زمانی وقت آمدن و زمانی وقت رفتن است. او اعلام کرد: روز دوشنبه ۷ اسفندماه استعفایش را به علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری داده است.

نامور مطلق بعد از ارائه استعفای خود روز ۸ اسفند در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حاضر نشد و هنوز مونسان خبری مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن این استعفا مطرح نکرده است.

او سال ۱۳۹۴ با حکم محمدعلی نجفی، معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری- به عنوان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور منصوب شد و در زمان ریاست مسعود سلطانی فر و زهرا احمدی پور در سِمت خود باقی ماند.

بهمن نامور مطلق، مدیر غرب آسیا در شورای جهانی صنایع دستی، اسطوره شناس، عضو حلقه نشانه شناسی ایران و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی است که از سال ۱۳۸۱ معاون پژوهشی فرهنگستان هنر و پیش از آن نیز معاون پژوهشی در خانه هنرمندان ایران بوده است.

معاون صنایع دستی در حالی استعفا داده است که با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز این حوزه درگیر برگزاری نمایشگاه عیدانه صنایع دستی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1