24 نوامبر 2020 - 18:24

عروسک های بومی در معرض نابودی

28 ژوئیه 2015 - 16:00 dsfr.ir/iw2hl

نبود حمایت کافی نهادهای سیاست گذار فرهنگی و وجود کالاهای وارداتی بی هویت ساخت عروسک های بومی و ترویج این هنر بومی در روستاها را تهدید می کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، لیلا کفاش زاده مسوول دفتر پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این مطلب و با اشاره به برگزاری نشست "در جستجوی آینده عروسک" که روز گذشته در موزه عروسک های ملل برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را بررسی پیشینه موجود در حوزه ساخت عروسک های بومی، وضعیت سازندگان، پژوهشگران و مروجان عروسک اعلام کرد.

وی گفت: عروسک های بومی و یا "مردم ساخت" به عروسک هایی اتلاق می شود که توسط جوامع محلی و با مواد و مصالح ساده بومی برای بازی کودکان ساخته می شوند. این عروسک ها به خودی خود برای فروش و یا عرضه عمومی ساخته نمی شوند اما کارشناسان حوزه های گوناگون فرهنگی بر این عقیده اند که حمایت و گسترش این هنر بومی می تواند تاثیر شایانی بر اعتلای فرهنگی جوامع و زنده نگه داشتن خرده فرهنگ ها داشته باشد.

کفاش زاده افزود: ساخت یک عروسک با خود نحوه لباس پوشیدن، مشاغل اجتماعی، شیوه معماری و سکونت، آداب و رسوم و حتی حالات روانی سازنده را با خود به مخاطب منتقل می کند. به عنوان نمونه وقتی سازنده عروسک ها باردار است عروسک های چاق تری می سازد و یا اگر بارش در منطقه کم باشد و درآمد سازنده عروسک دچار رکود شود، چهره عروسک ها از نشاط کمتری برخوردار می شوند. گاه این عروسک ها باورهای آیینی و فرهنگی خاصی را معرفی می کنند. در بسیاری از نقاط ایران و حتی دیگر کشورهای جهان عروسک ها بدون چهره ساخته می شوند. سازندگان آنها معتقدند ساختن و آفرینش کامل فقط مختص خداوند است و اگر انسانی دست به ساختن پیکرکی انسان گونه می زند باید با نقص توام باشد.

کفاش زاده با اشاره به گزارش های ارائه شده در این نشست افزود: ساخت عروسک ها توسط مادران و مادربزرگ های یک قوم و یا یک جامعه محلی از ایجاد گسست نسلی می کاهد. با ساخت عروسک ها و توجه به آداب و رسوم گذشته توجه کودکان را به هویت ملی خود جلب می کند و پرسش هایی در باره چیستی و چگونگی آنها ایجاد می کند. همچنین توجه به ساخت عروسک ایرانی با رعایت زیبایی شناسی و فرهنگ ایرانی به صورت غیرمستقیم باعث می شود تا کودکان ضمن آشنایی بیشتر با فرهنگ کشور خود دچار بی هویتی نشوند.

وی با اشاره به حضور فعال دفتر پژوهش و آموزش کودکان و نوجوانان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این نشست افزود: این دفتر با همکاری موسسه آوای طبیعت پایدار و دفتر ثبت میراث ناملموس موفق شده است اولین عروسک ملی ایران را به نام دوتوک در فهرست آثار ملی ثبت کند.

به گفته کفاش زاده در نشست مورد اشاره برنامه کارگروه های تخصصی باترسیم درخت مشکلات عوامل بازدارنده در توسعه ساخت و تولید عروسک های بومی بررسی و راهکارهایی ارائه شد. شرکت کنندگان در این نشست مشکلات عمده در راه ساخت عروسک بومی و گسترش آن را نبود حمایت کافی نهادهای سیاست گذار فرهنگی، نبود معرفی کافی و مناسب، وجود کالاهای وارداتی بی هویت اعلام کردند.

1