25 نوامبر 2020 - 02:38

بزه دیدگی خُرد هم امنیت گردشگران را به خطر می اندازد

27 فوریه 2018 - 08:20 dsfr.ir/sj08p

بزه دیدگی خُرد هم امنیت گردشگران را به خطر می اندازد
sarmayehgostaran.ir
تامین امنیت گردشگران

بزه دیدگی های عمومی ناشی از جرایم خُرد نیز می تواند احساس گردشگر را نسبت به انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر کاهش دهد، بنابراین نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی برای خود یک سهم و نقش خاص و مطالبه گرانه تعیین کرده که برای ایجاد امنیت بین گردشگران اهمیت دارد.

سردار امیر رحمت الهی در نشست هم اندیشی با خبرنگاران میراث فرهنگی که دوشنبه ۷ اسفند در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، به ارائه ی توضیحاتی در مورد علت توجه بیشترِ این یگان به میراث فرهنگی، تا گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: فعالیت و مأموریت های یگان حفاظت میراث فرهنگی در حوزه ی گردشگری جنبه اطلاعاتی دارد.

او بیان کرد: اقداماتی که یگان حفاظت جهت تأمین امنیت گردشگران خارجی باید انجام دهد، متفاوت است. هر چند رویکرد اصلی ما حفاظت از میراث فرهنگی است که بخشی از آن نیز به گردشگری مربوط می شود. به همین دلیل از همه شیوه های مدیریتی برای تحقق آن استفاده می کنیم.

وی یکی از اهداف مهم دولت را توسعه گردشگری دانست و تأکید کرد: اساسا مقدمه و پیش نیاز هر توسعه امنیت است. ما اعتقاد داریم که امنیت علنی و احساس امنیت برای گردشگران به خصوص گردشگران خارجی اهمیت دارد. حتی بزه دیدگی های عمومی ناشی از جرایم خرد هم می تواند احساس گردشگر را نسبت به انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر کاهش دهد.

او با تأکید بر برگزاری دو کارگاه آموزشی با موضوع نقش و جایگاه گردشگری و یگان حفاظت توسط این یگان در سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: در دستورالعمل ستاد کل فراتر از وظایف مان عمل کرده ایم و جلساتی با معاونت گردشگری با هدف ارتقای امنیت گردشگری و تهیه دستورالعمل هایی در این زمینه برگزار کرده ایم. همچنین برای خود یک سهم و نقش خاص تعیین کرده ایم. نقشی کاملا برجسته و مطالبه گرانه که برای ایجاد امنیت بین گردشگران اهمیت دارد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی یکی از برنامه های راهبردی در سال ۹۷ توسط یگان حفاظت را موضوع گردشگری دانست و گفت: در محیط های تحت پوشش، این اتفاق به صورت ذاتی رخ می دهد اما برای ایجاد این امنیت خارج از محیط ها نیازمند یک حمایت خوب و ضابطه مند در حوزه گردشگری هستیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1