24 نوامبر 2020 - 23:23

درخواست یونسکو برای احداث یادمان «گفتگوی حافظ - گوته» در شیراز

21 فوریه 2018 - 10:20 dsfr.ir/nv22w

درخواست یونسکو برای احداث یادمان «گفتگوی حافظ - گوته» در شیراز
parsacity.com
آرامگاه حافظ در شیراز

نماینده اجرایی یونسکو در آلمان با اشاره به احداث یادمان «گفتگوی حافظ-گوته» در پارک عمومی شهر وایمار در سال ۲۰۰۰، درخواست این سازمان برای احداث یادمانی مشابه در شیراز را مطرح کرد.

سیدعلی موجانی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان به درخواست منزه مونگلد، نماینده اجرایی یونسکو در آلمان با وی دیدار و گفتگو کرد.

منزه مونگلد در این دیدار با اشاره به احداث یادمان «گفتگوی حافظ - گوته» در پارک عمومی شهر وایمار آلمان در سال ۲۰۰۰ میلادی، درخواست سازمان یونسکو برای اجرای یادبود مشابه در شیراز (حسب توافقات اولیه و فیمابین) را مطرح کرد.

نماینده اجرایی یونسکو در آلمان گفت: امروز با گذشت بیش از سال ها از آن رویداد تاریخی، جای آن است تا اثری مشابه یا با یک طرح ارایه شده از سوی هنرمندان ایرانی که نشان دهنده ارتباط اندیشه ای میان دو جامعه آلمان و ایران باشد نیز در شهر شیراز، نزدیک به حافظیه و یا حتی در داخل بنای حافظیه، نصب شود.

وی سپس با بیان اینکه امروز بخشی از مسئولان و افراد مقیم در شهر وایمار آلمان نسبت به بی توجهی مقامات ایرانی در نصب این بنای یادبود که تعهد شده بود همزمان در دو شهر شیراز و وایمار طراحی و اجرا شود، ابراز گلایه کرده اند و بیم آن می رود که شورای شهر وایمار تصمیم به تغییر موقعیت یادمان موجود در آن شهر بگیرد، تأکید کرد: وظیفه یونسکو، پاسداشت رابطه بین فرهنگ ها و ملت هاست و از این جهت هنگامی که از احتمال تغییر در مصوبه شهر وایمار آگاهی یافتم، بر آن شدم تا از طریق پیگیری های شخصی و نیز مکاتبه با مقامات مؤثر و ذی نفوذ شهر وایمار، مانع از اجرای این خواسته شوم.

منزه مونگلد در پایان با اشاره به گفت وگوی انجام شده با سفیر ایران در آلمان و تأکید وی برای انجام تعاملات و همکاری های فرهنگی از سوی رایزنی فرهنگی ایران، خواهان آن شد تا این رایزنی از طریق مراجع مسئول در ایران، موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.
 

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1