23 نوامبر 2020 - 05:35

وجود 1300 نسخه سند و کتاب تخصصی در پایگاه میراث جهانی یزد

20 فوریه 2018 - 14:30 dsfr.ir/gh6u6

وجود 1300 نسخه سند و کتاب تخصصی در پایگاه میراث جهانی یزد
kojaro.com
کتابخانه

مسئول مرکز اسناد و پژوهش های پایگاه میراث فرهنگی یزد، با اشاره به این که ایجاد مرکز اسناد و پژوهش های پایگاه میراث فرهنگی نشانه پشتوانه علمی، تخصصی و فنی شهر تاریخی یزد است، گفت: بیش از 1000 نسخه سند و 300 جلد کتاب تخصصی در مرکز اسناد پایگاه میراث فرهنگی یزد وجود دارد.

«محمدرضا پهلوان زاده»، با اشاره به این که مرکز اسناد و پژوهش های پایگاه میراث فرهنگی یزد در نیمه دوم مرداد ماه 1395 به منظور فراهم ساختن زمینه حضور و بازدید ارزیاب ایکوموس در پایگاه و شهر یزد راه اندازی شد، اظهار کرد: ایجاد مرکز اسنادی که تمام اسناد و مدارک شهر تاریخی یزد از لحاظ فنی و پژوهشی، طرح و برنامه ریزی در آن آرشیو شده باشد، یکی از شرایط بسیار مهمی است که باید پایگاه میراث فرهنگی از آن برخوردار باشد.

این اقدام نشانه پشتوانه علمی، تخصصی و فنی بود که شهر تاریخی یزد می تواند از آن برخوردار باشد، بنابراین هرچه اسناد و مدارک این مرکز پربارتر باشد، اعتبار آن بیشتر است.

مسئول مرکز اسناد و پژوهش های پایگاه میراث فرهنگی یزد، با اشاره به این که پس از راه اندازی مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی، اقدامات زیادی در راستای بهتر شدن خدمات دهی و آرشیو اسناد در این پایگاه انجام شد، اظهار کرد: در این راستا فهرستی از مجلات و کتاب های مورد نیاز کتابخانه تخصصی یزد پژوهی تهیه گردید.

وی دیجیتال سازی اسناد، اسکن، فهرست برداری از تمام ابعاد و به روز رسانی اطلاعات را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و بیان کرد: برای تکمیل این اسناد، فهرست تهیه شده به واحد پایش ارسال گردید.

پهلوان زاده، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در سال گذشته بیش از 70 نفر پژوهشگر و دانشجو با ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به شهر تاریخی یزد برای پیشبرد پژوهش های در دستور کار راهنمایی شدند، گفت: از ابتدای سال 96 تا کنون نیز حدود یکصد نفر مراجعه کننده داشته ایم.

وی در ادامه با بیان این که تمام اسناد شهر تاریخی یزد بر اساس ساختار تعیین شده کدگذاری شدند، افزود: جستجوی آخرین یافته های پژوهشی، تهیه آرشیو به منظور تکمیل آرشیو دیجیتال و تعریف ساختار کد نویسی برای تمام اسناد مربوط به پایگاه میراث جهانی شهر یزد، از جمله اقدامات انجام شده در مرکز اسناد پایگاه میراث فرهنگی یزد است.

این مقام مسئول، راه اندازی مرکز اسناد دیجیتال فرا ملی یزد پژوهی را اقدامات در دستور کار مرکز اسناد پایگاه میراث فرهنگی عنوان و تصریح کرد: در همین راستا اسناد کاغذی پژوهشی و فنی مربوط به شهر تاریخی یزد، اسکن و به صورت دیجیتال در این مرکز آرشیو می شود.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مرکز نخستین مرحله از راه اندازی و بهره برداری را پشت سر گذاشته و با بیش از 1000 نسخه سند و 300 جلد کتاب تخصصی راهنمای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان عرصه شهرهای تاریخی کشور است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1