25 نوامبر 2020 - 02:39

موزه های خودمان را هم واگذار می کنیم

18 فوریه 2018 - 10:30 dsfr.ir/ye1r7

موزه های خودمان را هم واگذار می کنیم
honarnews.com
موزه هنرهای معاصر

سازمان میراث فرهنگی هیچ درخواستی مبنی بر واگذاری موزه هنرهای معاصر از وزارت ارشاد نداشته است، ما حتی موزه های خودمان را هم واگذار می کنیم.

شورای هماهنگی انجمن های تجسمی کشور صبح روز - شنبه ۲۸ بهمن - با انتشار بیانیه ای خبر از انجام برخی اقدامات و رایزنی ها نسبت به انتقال «موزه هنرهای معاصر تهران» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» داد.

این شورای هماهنگی که هفت انجمن «هنرمندان نقاش»، «هنرمندان مجسمه ساز»، «عکاسان»، «تصویرگران»، «طراحان گرافیک»، «خوشنویسان» و «سفال و سرامیک» را شامل می شوند، در این بیانیه نسبت به این بحث اعتراض کرده و خواسته اند تا اهداف و ابعاد این ماجرا روشن شود.

از سوی دیگر با مطرح شدن این بحث، زمزمه های دیگری مبنی بر انتقال مدیریت و نظارت بر گالری های هنری، حراج ها و دیگر موزه های هنری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شنیده شده است، مواردی که نگرانی هایی از سوی هنرمندان ایجاد کرده است.

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی، با رد بحث های مطرح شده، این درخواست از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آن را این طور توضیح می دهد: صحبتی که مطرح شده هیچ ربطی به سازمان میراث فرهنگی ندارد، این سازمان اصلا چنین قصدی ندارد. ما حتی موزه های خودمان را هم واگذار می کنیم.

او با اشاره به ارسال یک نامه به میراث فرهنگی، مبنی بر این که اداره اموال میراث فرهنگی نسبت به اموال تاریخی رسیدگی کند، ادامه می دهد: از نظر قانونی اداره کل اموال تاریخی و فرهنگی در کشور وجود دارد و آن «اداره کل موزه ها واموال فرهنگی و تاریخی کشور» زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

بنابراین وزارت اقتصاد و دارایی از ما می خواهد که نسبت به اموال مکان های دیگر مانند موزه ی هنرهای معاصر هم نظر داشته باشیم و مانند دیگر موزه ها، وضعیت اموال آن موزه را نیز بررسی کنیم، اما بحث واگذاری یک موزه به نهادی مانند میراث فرهنگی اصلا وجود ندارد.

مدیر اداره کل موزه ها و اموال فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر این که چون بحث اموال تاریخی فرهنگی کشور مطرح است، میراث فرهنگی باید به آن ها نظارت کند، ادامه می دهد: این یک بحث است که اکنون در شورای فرهنگی دولت در حال بررسی است، مجوزها در حدودی که اموال تاریخی محسوب می شوند، باید توسط میراث فرهنگی نظارت شوند.

کارگر انجام این اقدام را مربوط به آئین نامه ی اموال دولتی می داند و تاکید می کند: خروج، حراج یا فروش اموال فرهنگی و تاریخی باید با نظر میراث فرهنگی باشد. در همان آئین نامه یک بند وجود دارد که آثار معاصر از این موضوع استثناء هستند، بنابراین اکنون در حال بررسی حد و مرزها در این زمینه هستند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1