24 نوامبر 2020 - 18:31

موزه مُهر های تاریخی تأسیس می شود

16 فوریه 2018 - 13:30 dsfr.ir/8l7xh

موزه مهرهای تاریخی

کمیته تخصصی مُهر های تاریخی انجمن مجموعه داران ایران به شهر مُهر استان فارس سفر می کنند تا زمینه تأسیس موزه مُهر های تاریخی را فراهم کنند.

منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه داران ایران؛ از سفر قریب الوقوع اعضای کمیته تخصصی مُهر های تاریخی انجمن مجموعه داران ایران به شهر مُهر خبر داد و اظهار کرد: به دنبال پژوهش و تحقیقات پژوهشگران، قدمت مُهر های تاریخی در ایران به ۶ تا ۷ هزار سال پیش می رسد.

نزدیکی شهر مُهر استان فارس به بندر سیراف و تاریخی بودن این شهر می تواند گویای ارتباط آن با ساخت مُهر های تاریخی باشد.

هم اکنون کمیته تخصصی مهر های تاریخی انجمن مجموعه داران ایران تصمیم گرفته است، با حضور در شهر مُهر و صحبت با مسئولانش زمینه ایجاد یک موسسه و موزه مُهر های تاریخی را فراهم کند؛ زیرا با تاسیس این موزه در شهر مهر علاوه بر هویت سازی برای این شهر، می توان توجه پژوهشگران داخلی و خارجی را به شهر مُهر جلب کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1