22 نوامبر 2020 - 02:07

ششصد و پنجاه موزه فعال در کشور وجود دارد

16 فوریه 2018 - 11:30 dsfr.ir/5s048

موزه خصوصی

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حال حاضر 650 موزه فعال خصوصی و دولتی در کشور دایر است.

محمد حسن طالبیان عصر چهارشنبه در مراسم چهل اثر صفوی-به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس موزه فرش ایران اظهار کرد: در حال حاضر افتتاح موزه فارس و موزه تبریز در اولویت کاری این سازمان بوده و در نظر داریم موزه های مختلفی را یکی پس از دیگری هر هفته در کشور تاسیس کنیم.

وی با بیان اینکه این سازمان در بودجه تخصصی کشور در جایگاه آخر ادارات قرار دارد اظهار کرد: بخشی از درآمدها و کارهای مهم سازمان میراث فرهنگی در بخش توسعه موزه ها اختصاص می یابد.

طالبیان با بیان اینکه در سایر کشورها بسیاری از شرکت های تجاری وقف فرهنگی دارند، خاطر نشان کرد: این موضوع در کشور ما بسیار ضعیف بوده و افراد اندکی برای رونق بخش فرهنگی فعالیت دارند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: باید با آگاهی بخشی به بخش فرهنگی کشور کمک کنیم چرا که هنر ایران دارای 10 هزار سال سابقه زیستی بوده و دارای فرهنگ ناب است.

به گفته وی هنر فرش، معماری، هنرهای سنتی و دستی از هم جدا نبوده و آیینه همدیگر هستند.

طالبیان با اشاره به اینکه در دوره فعلی مدیریت سازمان میراث فرهنگی، موزه ملی تحت نظارت ستاد انجام وظیفه خواهند داشت خاطر نشان کرد: موزه فرش جزئی از موزه ملی به حساب آمده و از مدیریت استانی به ملی ارتقا خواهد یافت.

در مدت اندکی از گذشت جشن تاسیس 80 سالگی موزه ایران باستان، در حال حاضر تاسیس 40 سالگی موزه تخصصی فرش ایران قرار داریم.

محمد رضا کارگر خاطر نشان کرد: در حال حاضر 2 موزه تخصصی فرش در استان قدس رضوی و تبریز وجود دارد.

نخستین موزه فرش خصوصی ایران با 200 فرش اهدایی کم نظیر از طرف یکی از مجموعه داران کشور (در شهر اراک) راه اندازی می شود.

برخی از فرش های این موزه خصوصی از آلمان و سایر کشور های جهان به این موزه وقف شده و مشابه آن حتی در موزه ملی نیز وجود ندارد. کارگر عنوان کرد که سرنوشت فعلی فرش ایرانی نتیجه مداخله مدیریت دولتی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1