25 نوامبر 2020 - 02:39

آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار می شود

16 فوریه 2018 - 08:30 dsfr.ir/9s0ul

آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری برگزار می شود
arasbaran.org
دوره های گردشگری

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برگزاری آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری خبر داد.

محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، با اعلام این خبر افزود: «آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری شامل مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان ایران گردی و جهان گردی و راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان زمین گردشگری برگزار می شود.»

این آزمون به منظور ارزیابی و سنجش اطلاعات فراگیران دوره های مذکور در روز جمعه 27 بهمن در 28 استان کشور و منطقه آزاد کیش به طور همزمان و با شرکت 4290 نفر از داوطلبان برگزار خواهد شد.

بیشترین آمار داوطلبان مربوط به تهران به تعداد 1370 نفر و کمترین داوطلبان مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد به تعداد 15 نفر است.

او با بیان این که سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس edutourism.ichto.ir برای ثبت نام فراگیران پیش از این اطلاع رسانی شده است افزود: «براساس سامانه فوق، ادارات کل میراث فرهنگی در استان ها موظف به اطلاع رسانی به مؤسسات آموزشی تحت پوشش خود به منظور در جریان قرار گرفتن فراگیران برای ثبت درخواست شرکت در آزمون شدند.»

محب خدایی افزود: این آزمون جامع در دو نوبت ساعات 8 صبح برای داوطلبان مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و 10:30 برای داوطلبان راهنمایان گردشگری برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1