16 ژانویه 2021 - 19:38

ترویج کتاب خوانی در مترو کمکی به گردشگری و سرانه مطالعه

15 فوریه 2018 - 08:30 dsfr.ir/q48st

ترویج کتاب خوانی در مترو کمکی به گردشگری و سرانه مطالعه
khamenei.ir
ترویج کتاب خوانی

می توان در مترو و قطارهای بین شهری نیز با تهیه کاتالوگ های مناسب اطلاعات کافی درخصوص ظرفیت های گردشگری اختیار مردم قرار داد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در قطارهای بین شهری می توان با تهیه بروشورهای گردشگری مسافران را با جاذبه های گردشگری شهر مقصد آشنا کرد با این کار مسافران به بازدید از مراکز دیدنی و تاریخی کشور ترغیب می شوند.

همان طور که در بیمارستان ها با ارائه بروشورها اطلاعاتی درباره بیماری ها داده می شود و بسیار اثرگذار است می توان در مترو و قطارهای بین شهری نیز با تهیه کاتالوگ های مناسب اطلاعات کافی درخصوص ظرفیت های گردشگری اختیار مردم قرار داد.

متروی تهران با ارائه کتاب های مناسب و جذاب به مسافران فرصت مناسبی برای افزایش سرانه مطالعه ایجاد کرده و باعث آشتی مردم با کتاب شده است؛ در انتخاب کتاب هایی که در متروها و قطارهای بین شهری به مردم ارائه می شود باید دقت نظر شود تا کتاب هایی با مطالب زیبا، متنوع و شیوا انتخاب شود.

با اشاره به این اقدام مناسب گفت: مترو تهران با ارائه کتاب های مناسب و جذاب به مسافران فرصت مناسبی برای افزایش سرانه مطالعه ایجاد کرده است.

اصغر مسعودی با بیان اینکه وضعیت مطالعه در کشور وخیم است، گفت: امروزه رونق فضای مجازی عاملی برای کاهش مطالعه است؛ در کلانشهرهایی مانند تهران مردم زمان زیادی در ترافیک هستند و می توان از آن به عنوان فرصتی برای مطالعه استفاده کرد.

در قطارهای بین شهری می توان از روزنامه های محلی و استانی برای سرگرم کردن مسافران استفاده کرد این کار از یک سو باعث معرفی و توسعه نشریات استانی می شود و از سوی دیگر مسافران می توانند از زمان خود برای مطالعه و آگاه شدن از مسائل روز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای مفید برای افزایش سرانه مطالعه در کشور تعبیه کتابخانه هایی در قطارهای بین شهری است، گفت: در این کتابخانه ها می توان کتاب های کم حجم و جذاب در اختیار مسافران قرار داد تا در طول سفر از این کتاب ها استفاده کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1