27 نوامبر 2023 - 09:49

دولت حق واگذاری "جنگل های هیرکانی" را ندارد

14 فوریه 2018 - 14:30 dsfr.ir/3w2pb

دولت حق واگذاری "جنگل های هیرکانی" را ندارد
caspian24.ir
جنگل هیرکانی

در هیچ کجای دنیا برای تامین هزینه آزادراه از اراضی جنگلی و ملی بهره نمی گیرند؛ دولت حق واگذاری "جنگل های هیرکانی" را ندارد.

مسعود مولانا درباره تصمیم واگذاری اراضی مجاور آزادراه تهران شمال از سوی دولت به پیمانکار پروژه و اثرات فاجعه بار زیست محیطی این اقدام اظهار کرد: باید مسئله واگذاری یا عدم واگذاری زمین های مجاور آزادراه تهران شمال به پیمانکار مشخص و شفاف سازی شود.

وی با اشاره به برخی تناقض گویی ها در این باره خاطرنشان کرد: به تازگی اخباری از رئیس بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار پروژه در رسانه ها منتشر شده که تاکید دارد برای معوض کار در آزادراه، زمین های اطراف واگذار می شود اما از طرفی برخی افراد حاضر در سازمان جنگل ها این موضوع را تایید نمی کنند به همین دلیل، شاهد صحبت های متفاوتی در این رابطه هستیم.

عضو شورای هماهنگی تشکلهای محیط ز زیست و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: طی قراری که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت، قرار بر این بود که معوض و حتی حاشیه جاده و جنگل به پیمانکار داده شود اما سازمان جنگل ها زیر بار نرفت و قرار بر این شد محل های دیگری به پیمانکار داده شود.

به گفته مولانا، در حال حاضر بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار این موضوع را مطرح کرده و ما نیز آن را از رسانه ها شنیده ایم که بهتر است در این مورد شفاف سازی صورت گیرد.

بهتر است مسئولان ذیربط پاسخ دهند که آیا همانند قرار قبلی در گذشته، زمین های اطراف جاده به عنوان معوض داده می شود یا اینکه قرار است زمین های دیگری به پیمانکار داده شود.

عضو شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: اما اگر قرار باشد واقعاً 35 میلیون متر مربع از زمین های حاشیه آزادراه تحویل پیمانکار شود باید شاهد تبعات منفی برای جنگل های هیرکانی مازندران باشیم.

اگر اخبار واگذاری زمین های حاشیه آزاد راه صحت داشته باشد، جفای بسیار بزرگی در حق جنگل های هیرکانی خواهد بود و این جنگل ها که در دهه های اخیر از 3 میلیون و 600 هکتار به یک میلیون و 800 هکتار رسیده اند، وضعیت وخیم تری را می یابند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران پویا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1