اصرار شهرداری قزوین برای احداث خیابان در وسط بناهای تاریخی

10 فوریه 2018 - 16:30 dsfr.ir/331n4

اصرار شهرداری قزوین برای احداث خیابان در وسط بناهای تاریخی
hamgardi.com
مسجد - مدرسه حیدریه

سه سال است میراث فرهنگی قزوین با شهرداری این شهر چالش بزرگی دارد. شهرداری قصد دارد خیابانی را از وسط مسجد- مدرسهٔ حیدریه که هزار سال قدمت دارد و گرمابهٔ بلاغی با قدمتِ ۴۰۰ ساله عبور دهد که در صورت اجرای آن، به طور کامل هر دو بنا ارزش خود را از دست خواهند داد.

محمدعلی حضرتی ها (مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین) گفت: مسجد مدرسه حیدریه از آثار دوره سلجوقی است و گچ بری محراب آن در جهان بی نظیر است. گرمابهٔ بلاغی نیز مربوط به دورهٔ صفوی است. گرچه خوشبختانه شورای عالی معماری و شهرسازی، فعلاً این پروژه را متوقف کرده، اما مدیران شهرداری که انتظار می رفت بعد از انتخابات رویه شان را عوض کنند و اتفاقاً با همین شعار هم از مردم رآی گرفتند، دوباره بر اجرای این پروژه پافشاری می کنند.

حضرتی ها از احداث یک پیاده راه گردشگری در این بافت تاریخی خبر داد و افزود: احداث خیابان توسط شورای عالی معماری و شهرسازی منتفی شده است. یعنی شورای عالی معماری و شهرسازی حکم داده و هر گونه بارگذاری ترافیکی در آن محور را ممنوع اعلام کرده است. مشاوری هم از سوی وزرات راه و شهرسازی برای آن محدوده انتخاب شده و مسیری را به عنوان یک پیاده راه گردشگری طراحی کرده. این پیاده راه از عالی قاپو تا آرامگاه حمدالله مستوفی را دربر می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین، درخصوص فضاهای مختلف در نظر گرفته شده برای این پیاده راه اظهار داشت: بر این مبنا فضاهای بین عالی قاپو و آرامگاه حمدالله متسوفی جانمایی شده است. به این صورت که بخشی از آن به عنوان فضاهای اقامتی و پذیرایی با الگوی معماری سنتی اختصاص پیدا می کند. بخشی به عنوان فضاهای عمومی و بخشی هم به عنوان فضاهایی برای ارائه سوغات پیش بینی شده است.

وی درباره مدت زمان اجرای این طرح و آماده سازی این پیاده راه از آغاز تا پایان کار گفت: مطالعه این طرح تقریباً طی شش ماه گذشته انجام شده. این تیم از اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد و طرح شان را طی سه مرحله در شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه کرد. دو جلسه هم طرح را در قزوین ارائه کردند و به زودی طرح عملی خواهد شد. با عملی شدن این طرح، گرمابه بلاغی و مدرسه حیدریه هم حفظ خواهند شد.

وی درخصوص تمایلات شهرداری در این خصوص گفت: شهرداری بیشتر قصد داشت از میان این مدرسه و گرمابه خیابانی احداث کند. طرحِ شهرداری در سال 94 منتفی اعلام شد ولی ما احساس می کنیم که به خاطر منافعی که برخی از افراد دارند، اصرار بیش از اندازه و غیرقانونی وجود دارد که به هر نحو ممکن این طرح اجرا شود. نمایندگان شهرداری در رسانه ها و در جلسات و شوراهایی که برگزار می شود، دائما بر ساخت خیابان پافشاری می کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1