17 ژانویه 2021 - 20:14

نگرانی بخش خصوصی از مصوبه شورای گردشگری سلامت

30 ژانویه 2018 - 15:30 dsfr.ir/sd2hr

نگرانی بخش خصوصی از مصوبه شورای گردشگری سلامت
dandane.ir
کردشگری سلامت

نائب رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که دلالان در قالب خرید مجوز بند(ب) و بدون دانش، وارد حوزه گردشگری سلامت شوند.

محمد پناهی نائب رئیس انجمن گردشگری سلامت ایران، گفت: شرکت های فعال در حوزه توریسم سلامت وسیع تر شده اند و ظرفیت های زیادی به وجود آمده است شورای گردشگری سلامت مصوب کرده که شرکت های دارای بند (ب) بدون محدودیت و نیاز به پزشک برحسب وظیفه ذاتی خود نسبت به ورود گردشگر سلامت اقدام کنند که این اتفاق خوبی در حوزه گردشگری سلامت است.

برای شرکت هایی که تسهیل گر بودند اما بند (ب) را نداشتند با توجه به سوابقشان در حوزه گردشگری سلامت شرایطی به وجود آمده که بتوانند زودتر بند (ب) را بگیرند. اما نگرانی بخش خصوصی این است که دلالان در قالب خرید مجوزهای بند (ب) یا افرادی که دانش و سابقه کافی ندارند به این حوزه وارد شوند و به جای اینکه تیم تخصصی ورود پیدا کند دلالان جای آنها را بگیرند.

پناهی بیان کرد: خواسته ما این است به جای اینکه یک سری دلال در قالب شرکت های فعال ورود کنند و این بازار را از رویکرد تخصصی خارج کنند و به سمتی ببرند که هر کس به خود اجازه دهد بدون دانش فعالیت کند، به سمت ایجاد حداقل دانش برای شرکتهای دارای بند (ب) پیش روند تا افراد دیگر نتوانند بدون اطلاعات از نحوه پذیرش بیمار، تکمیل پرونده و... وارد حوزه سلامت شوند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1