16 ژانویه 2021 - 10:07

موزه خصوصی سیار ' کودکان ما' در استان البرز

29 ژانویه 2018 - 13:30 dsfr.ir/82358

موزه خصوصی سیار ' کودکان ما' در استان البرز
iribnews.ir
موزه عروسکی

مجوز راه اندازی موزه خصوصی سیار' کودکان ما' دراستان البرز با موضوع تاریخ، میراث فرهنگی، ایران شناسی و با محوریت آموزشی، تعاملی، مشارکتی و مخاطب محور به بخش خصوصی واگذار شد.

مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی گفت: این مجوز به صورت یکساله صادر می شود و پس از تایید عملکرد در راستای اهداف تعیین شده به صورت سه ساله و سپس پنج ساله تمدید می شود.

به گفته محمد رضا کارگر محدوده فعالیت این موزه حضور در مدارس و مراکز آموزشی افراد دارای نیازهای ویژه، بهزیستی و زندانها که کمترین دسترسی بازدید های موزه ای را دارند و شامل اجرای طرح هایی با بهره گیری از تکنولوژی های آموزشی است.

وی برپایی کلاس های آموزشی، برگزاری نمایشگاه، نقد و بررسی فیلم، بازدید از موزه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی استان البرز و ... را از دیگر برنامه هایی برشمرد که توسط موزه سیار اجرایی خواهد شد.

حسن اشرف اسلامی که مدیریت موزه سیار «کودکان ما» به او واگذار شده است در استان البرز کارشناس ارشد مرکز تجربیات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد عکاسی است که راه اندازی موزه کودکان ما در مازندران را نیز درکارنامه خود دارد. 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1