25 فوریه 2024 - 04:16

ضرورت سازگاری با تغییر اقلیم و خشکسالی

28 ژانویه 2018 - 11:30 dsfr.ir/cr66v

تغییر اقلیم

برنامه هفتمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع ضرورت سازگاری با تغییر اقلیم و خشکسالی، 9 بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی این سازمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این برنامه آموزشی، موضوع ضرورت سازگاری با تغییر اقلیم و خشکسالی و آموزش جامعه روستایی برای مهاجرت معکوس و کاهش مهاجرت به شهرها را تشریح می شود.

قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی و میانگین بارش های کم کشور، مردم را ناگزیر کرده تا با این شرایط سازگاری پیدا کنند و در صورت استفاده بهینه و مدیریت منابع آب قادر خواهیم بود از بحران های ناشی از کم آبی با کمترین مخاطره عبور کنیم.

سخنرانان این برنامه زنگ آموزش، می کوشند تا ضمن بیان مفاهیم تغییر و نوسانات اقلیمی، اثرات آنها بر محیط زیست و مسایل اجتماعی ناشی از آن مانند مهاجرت را نیز تبیین کنند.

اثرات تغییرات اقلیمی بر جوامع انسانی و تمدن ها، خشک شدن تالاب ها، ژینایی رودخانه ها و درس های محیط زیستی زلزله ها برخی از موضوعات زنگ آموزشی سازمان محیط زیست بوده که تاکنون برگزار شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1