15 ژانویه 2021 - 18:18

64 اثر و محوطه تاریخی ثبت ملی شد

28 ژانویه 2018 - 08:30 dsfr.ir/3h86o

64 اثر و محوطه تاریخی ثبت ملی شد
همشهری
نمایی از شهر تاریخی قلعه تل در خوزستان

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ثبت 64 اثر و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

در جلسه ثبت آثار تاریخی که روز شنبه با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد 64 اثر و محوطه تاریخی دیگر پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید.

«فرهاد نظری» مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور با بیان این مطلب گفت: در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور 10 اثر تاریخی در استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت و محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.

همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال و آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفتند.

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی همچنین به ثبت سه اثر از استان مازندران شامل دیوار تاریخی تنکابن، محوطه الیت و شیشار تپه اشاره کرد و ادامه داد: خانه کاملی، قلعه قدیم رفته، محوطه رفته 1 و 2، آب انبار آقا فریدون، تپه افعی، تپه بالاباغ چری، تپه سیاهدشت، تپه گلور سینگلی، خانه دختر چری، تپه داشخانه، سورتپه کواکی، بقایای قلعه کافرریزه، تپه گبرخانه و تپه نعمت آباد نیز از جمله محوطه و آثار تاریخی خراسان شمالی هستند که در فهرست آثار تاریخی واجد ارزشهای ثبت شناخته شدند.

به گفته او همچنین 8 اثر و محوطه تاریخی از استان ایلام شامل محوطه داره سره، پناهگاه صخره دره ویله، پناهگاه صخره ای مرهوشی، پناهگاه صخره ای زین پشت، غار مرتیشه کن، غار مردره ویله، محوطه آسیاب آبی چوراو و محوطه خرگوشان به ثبت ملی رسید.

نظری یادآور شد: خانه جهانشاه خان امیرافشار، مسجد سیدمحسن زنجان، مسجد روستای پنبه جوق، خانه اربابی و قلعه روستای ینگی کند جامع السرا، حمام روستای سرچم، حمام روستای سونتو، حمام زرین آباد، میدان انقلاب، خانه اربابی گنج آباد و قلعه و خانه اربابی ارمغانخانه از جمله بناهای شاخص استان زنجان است که در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شد.

مدیر کل دفترثبت آثار تاریخی از 5 اثر تاریخی استان قم خبر داد و افزود: مسجد دولت آباد آقا، آب انبار دولت آباد، آسیاب روستای دولت آباد نیزار، سرای محمدیه و آب انبار روستای دولت آباد آقا از جمله آثاری بودند که در فهرست ثبت آثار ملی قرار گرفتند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1