25 فوریه 2024 - 04:11

تاکید بر حضور مردم در راستای حفاظت از تالاب ها

27 ژانویه 2018 - 15:30 dsfr.ir/zo47m

تاکید بر حضور مردم در راستای حفاظت از تالاب ها
eghtesadbartar.com
حفاظت از تالاب ها

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب ها بر حضور مردم در این زمینه تاکید می شود.

ابوالفضل آبشت به برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالاب های ایران اشاره کرد و افزود: در این جلسه که معاون نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد نیز حضور داشت گزارشی از عملکرد پروژه ارائه شد.

وی به ایجاد جریان سازی در زمینه حفاظت از تالاب ها در کشور اشاره کرد و گفت: عملکرد این پروژه موجب شد تا اهمیت حفاظت از تالاب ها و احیای آنها در اولویت کارهای مسوولان قرار گیرد در حالی که تا چند سال پیش اهمیتی به این موضوع داده نمی شد و تالاب به عنوان باتلاق و جایی که باید خشک شود در اذهان نقش بسته بود.

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران تاکید کرد: اما با توجه به فعالیت های این طرح، اکنون هم مسوولان و هم بخش زیادی از مردم به اهمیت تالاب ها و کارکردهای مهم آن پی برده اند و در صدد حفاظت از آنها برآمده اند.

دراین جلسه به موفقیت حضور مردم در روند احیای دریاچه ارومیه اشاره شد و بعد از بررسی مصوب شد که حضور مردم در این روند پررنگ تر شود، همچنین تصویب شد حالا که مردم در دل کار وارد شده اند، از حضور آنها در حفاظت از دیگر تالاب های کشور نیز استفاده شود.

آبشت اظهار کرد: اکنون طرح مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه با رویکرد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در حال انجام است و تاکنون حدود 10 هزار کشاورز درگیر کار شده اند و بررسی ها نشان می دهد با اجرای آن حدود 50 درصد در مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفه جویی شده است.

پروژه الگوسازی مشارکت مردم در فرایند احیای دریاچه ارومیه طی ۴ سال گذشته با حمایت مالی کشور ژاپن و همکاری مشترک بین دفتر عمران ملل متحد و سازمان محیط زیست در قالب طرح حفاظت از تالابهای ایران اجرا شده است و اکنون ۱۱۰ روستا در ۱۱ شهرستان در استان های آذربایجان غربی و شرقی تحت پوشش این پروژه هستند.

همچنین یکی دیگر از مصوبات جلسه این بود حال که الگویی شکل گرفته و موفق نیز بوده بنابراین هم ادامه یابد و هم اینکه به دیگر تالاب های کشور تعمیم داده شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1