24 نوامبر 2020 - 01:38

پاکسازی و بوته زدایی سازه های آبی تاریخی شوشتر انجام شد

21 ژانویه 2018 - 13:30 dsfr.ir/5s1gl

پاکسازی و بوته زدایی سازه های آبی تاریخی شوشتر انجام شد
mehrnews.com
سازه های آبی شوشتر

مدیر پایگاه سازه های جهانی شوشتر از پاکسازی و دفع گیاهان خودرو در حلقه سازه های آبی تاریخی شوشتر خبر داد.

پاکسازی و بوته زدایی در حلقه سازه های آبی شوشتر انجام شد. «بیژن حیدری زاده» مدیر پایگاه جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر با بیان این مطلب گفت: باتوجه به اینکه پاکسازی و نظافت آثار تاریخی امری مستمر و دائمی است که به صورت مداوم در دستور کار اجرایی کارگاه های مرمتی قرار دارد. اما برای ساماندهی بصری هر چه بهتر سازه های آبی تاریخی شوشتر؛ بند خاک، پل شاه علی، بند شراب دار، برج عیار و پل شادروان پاکسازی و بوته زدایی شدند.

وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در آشفتگی ظاهری سازه های آبی شوشتر دخیل هستند ادامه داد:طی سه سال اخیر صرفنظر از پاکسازی های معمول بسیاری از آثار فوق، سازه های آبی تاریخی شوشتر حداقل ۷ یا ۸ مرتبه پاکسازی اساسی شده اند که با توجه به اعتبارات تخصیصی و نفرات اجرایی و کارگری اقدامی سخت و طاقت فرسا بوده و سبب شده بخش زیادی از توان اجرایی در این خصوص هزینه شود.

حیدری زاده گفت: تخلیه نخاله های ساختمانی حاصل از تخریب و نوسازی ساختمانها، تخلیه زباله های شهری و نیز تخلیه درختان هرس شده فضاهای سبز شهری در کنار این آثار دلیل اصلی این آشفتگی منظری هستند. همچنین در کنار این عوامل رشد گیاهان خودرو در کنار آثار و یا حاشیه رودخانه که سازه های آبی را در برگرفته اند از دیگر دلایل ضرورت پاکسازی های مکرر می تواند باشد.

مدیر پایگاه جهانی سازه های تاریخی شوشتر اعلام کرد، حفاظت از سازه های تاریخی شوشتر نیازمند همکاری همگانی است امیدواریم با همیاری مردم شوشتر و دیگر ادارات ذیربط از جمله شهرداری که متولی اصلی نظافت شهری است در آینده کمتر شاهد زباله ریزی در کنار آثار تاریخی فرهنگی باشیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1