تاثیر افزایش اجاره لکوموتیو بر صنعت ریلی

9 ژانویه 2018 - 15:30 dsfr.ir/ke6bj

تاثیر افزایش اجاره لکوموتیو بر صنعت ریلی
behsahm.com
حمل ونقل ریلی

افزایش تعرفه حمل کالا از طریق حمل ونقل ریلی و تاثیر مستقیم آن بر کاهش حمل بار و مسافر از طریق شبکه ریلی، همانقدر که به بدنه این صنعت فشار مالی وارد می کند، به همان اندازه هم فرصت استفاده از این صنعت را از اقتصاد، صاحبان بار و محیط زیست کشور می گیرد.

شرکت راه آهن طبق بخش نامه ای، تعرفه اجاره لکوموتیو را از اول تیرماه سال جاری افزایش داده است. اتفاقی که به اعتقاد فعالان بخش ریلی می تواند از حجم حمل بار و مسافر در حوزه ریلی بکاهد.

محمدجواد انتظاری، مدیرعامل شرکت مدیریت بین المللی همراه (جاده ریل دریا) و کارشناس صنعت ریلی در اینباره گفت: تاریخ صدور این بخش نامه از اول تیرماه است اما بخش نامه از اوایل آذرماه اِعمال شده است. این به این معنی است که تاثیر این تغییر که بدون اطلاع بخش خصوصی اتفاق افتاده و پس از انجام کار به بخش خصوصی بخش نامه شده، از همین ایام به بعد در توسعه صنعت ریلی دیده خواهد شد.

این افزایش تعرفه فقط روی کار شرکت های لکوموتیو تاثیر ندارد، بلکه بر اوضاع شرکت های باری و مسافری هم به دلیل افزایش قیمت حمل و افزایش حق دسترسی تاثیر خواهد داشت. و نهایتاً بر کل صنعت ریلی با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه آن، تاثیر منفی خواهد داشت.

محمدجواد انتظاری گفت: طبیعی است که شرکت ها، تاثیر این افزایش تعرفه را یا با افزایش قیمت حمل نشان بدهند و یا باید از حق مالکانه خود بکاهند که در هر صورت، اگر شرکت های مالک واگن، قیمت حمل را در رقابت نتوانند بالا ببرند و نخواهند که مشتریان خود را از دست بدهند، قطعاً از حق مالکانه خود کم می کنند و این یعنی باید سود کمتری دریافت کنند تا بتوانند آن بار را حمل کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1